Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat musiikinopettajan pätevyyden

 • Perehdyt monipuolisesti musiikin oppimiseen ja opettamiseen

 •  Kehität musiikillisia taitojasi laulaen, soittaen, sovittaen ja johtaen

Lue lisää ja hae

Opinnot kehittävät osaamista musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyttävät monenlaisiin musiikkiin ja kasvattamiseen liittyviin kysymyksiin, syventävät taidollista, tiedollista ja ammatillista osaamista sekä antavat valmiuden tutkimustyölle.

Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tärkeänä pidetään myös työelämävalmiuksia, aktiivista ja kriittistä suhdetta mediailmiöihin, mielekästä suhdetta ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan sekä koulutuksen tasa-arvoisuutta ja rakentavaa yhteiskuntasuhdetta.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • musiikkikasvatuksen pääaineopinnot
 • aineenopettajan pedagogiset opinnot

Opinnot kehittävät valmiuksia työskennellä musiikkikasvatuksen kentällä laaja-alaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot musiikkikasvatuksessa antavat perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden. Tutkinto voi antaa toisenkin kelpoisuuden perusopetuksen opettajaksi, jos siihen sisältyy kelpoisuuden antava sivuaine.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • musiikinopettaja
 • muu musiikkikasvattaja
 • yrittäjä
 • tutkija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • musiikki
 • äidinkieli
 • psykologia

 

8.3.2017 Opiskelijatarina

Musiikista ammatti

10.4.2017 Alumnitarina

Musiikki on intohimo