Haluan opiskella musiikkikasvatusta

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Musiikki heijastaa aikaansa ja yhteiskuntaa, jossa se on syntynyt. Musiikki on myös sidoksissa ihmisen tunnemaailmaan. Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä.

  • Saat musiikinopettajan pätevyyden.
  • Perehdyt monipuolisesti musiikin oppimiseen ja opettamiseen.
  • Kehität musiikillisia taitojasi laulaen, soittaen, sovittaen ja johtaen.

Miksi musiikkikasvatusta Oulussa?

Oulun musiikkikasvatuksen ohjelma tarjoaa hyvät puitteet, monipuolisen osaamisen ja taitavan henkilökunnan lisäksi monitieteisen kampukset edut eli opiskelijat pääsevät törmäyttämään osaamistaan muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Asiantuntijaksi sekä musiikissa että kasvatuksessa

Opinnoissasi kehityt asiantuntijaksi sekä musiikin että kasvatuksen eri osa-alueilla ja perehdyt moniin musiikin ja kasvatuksen kysymyksiin. Pääset myös syventämään taidollista ja tiedollista ammattiosaamistasi ja saat valmiudet tutkimustyölle.

Musiikkikasvatuksessa koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus on opetuksen keskeinen periaate. Opinnoilla on läheinen yhteys musiikinopetuksen työelämään. Musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat myös tärkeitä periaatteita. 

Niin ikään opetuksen keskiössä ovat työelämävalmiudet, tiivis suhde ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan ja koulutuksen tasa-arvoisuus.

 

 

20

aloituspaikkaa

 

vain 3 %

työttömänä

 

72 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään


Musiikinopettajaksi moniin oppilaitoksiin

Saat valmiudet työskennellä musiikkikasvatuksen parissa laaja-alaisesti. Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot antavat sinulle perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden. Monitieteinen kampus antaa mahdollisuuden päivittäisiin kohtaamisiin muidenkin alojen kanssa päivittäin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • musiikinopettaja
  • muu musiikkikasvattaja
  • yrittäjä
  • tutkija

 

 

Kiinnostuitko musiikkikasvatuksesta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa