Haluan opiskella psykologiaa

Psykologia

Psykologia, Psykologian tutkinto-ohjelma, Psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Miten ihmisen käyttäytyminen yksilönä ja yhteisön jäsenenä kehittyy muuttuvassa, teknologiavälitteisessä maailmassa? Miten varmistetaan ihmisten hyvinvointi niin töissä kuin vapaa-ajalla? Millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsevat kehittyäkseen tasapainoisiksi aikuisiksi? Miten psyykkisiä häiriöitä voidaan hoitaa psykologisin interventioin?  

  • Voit opiskella psykologiaa maisterin- ja tohtorin tutkintoon asti ensimmäistä kertaa Oulussa. Koulutus alkaa syksyllä 2021 kandidaattitasolta ja haku suoraan maisterivaiheeseen avataan myöhemmin.
  • Saat laaja-alaiset valmiudet työllistyä psykologin perinteisten kliinisten tehtävien lisäksi yritysten henkilöstö- ja työhyvinvoinnin tehtäviin.
  • Kaksi painoalaa: työhyvinvointi ja muuttuva työelämä sekä lasten ja nuorten sosioemotionaaliset häiriöt ja niihin liittyvät psykologiset interventiot.

Miksi psykologiaa Oulussa?

Voit suuntautua opinnoissasi työ- ja organisaatiopsykologiaan, mikä tarjoaa laajoja työnkuvia ja mahdollisuuden soveltaa tietoja ja taitoja muuttuvassa työelämässä ihmisten työhyvinvoinnin kehittämiseen. Oulun yliopiston painotus hyvinvointiin, ikääntyvään väestöön ja teknologiaan on omaleimainen.

Psykologian maisterintutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa psykologin tehtävissä psykologian eri alueilla, esimerkiksi aikuisten tai lasten mielenterveyden, työhyvinvoinnin, neuropsykologisten kysymysten ja henkilöstötehtävien parissa. 

Psykologian koulutusohjelma on monipuolinen, ja erilaisilla kurssivalinnoilla voit painottaa opintojasi esimerkiksi työhyvinvointiin, pitenevien työurien ja teknologian käytön vaikutuksiin tai vaikkapa lapsuuden ja nuoruuden sosioemotionaaliseen kehitykseen ja sen tukemiseen.

 

40

aloituspaikkaa

 

1.

kertaa hakukohteena

 

2

painoalaa

 

Työhyvinvoinnin asiantuntijaksi

Oulun yliopiston psykologian koulutuksen painotus hyvinvointiin, ikääntyvään väestöön ja teknologiaan on omaleimainen. Ikääntyvä väestö, pitenevät työurat, kiristyvät työelämän vaatimukset sekä teknologian käytön lisääntyminen haastavat ihmismieltä ja mielenterveyttä.  

Oulun yliopistossa tarjottavassa psykologian koulutuksessa keskitytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymysten ohella työhyvinvointiin ja hyvinvoinnin psykologiaan sekä käsitellään työssä jaksamista ja ikääntymisen ja teknologian asettamia haasteita ja mahdollisuuksia.  

Lapsen ja nuoren kehityksen asiantuntijaksi

Lasten ja nuorten sosioemotionaalisten ongelmien ymmärtäminen ja hoitaminen psykologisten interventioiden kautta on toinen painoalue uudessa tutkinto-ohjelmassa Oulun yliopistossa. Osaajille tällä erikoistumisalueella on valtakunnallinen tarve.  

Monialaisuus tukee uutta koulutusta

Teknologiaan liittyvä painotus on Oulun yliopiston vahvan teknologian tutkimuksen ja opetuksen vuoksi luonteva. Opiskelijoille on tarjolla kursseja teknologian vaikutuksesta ihmiseen, ihmisestä teknologian käyttäjänä sekä e-terveydestä. Näissä käsitellään esimerkiksi sosiaalisen median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä erilaisia elektronisia ja mobiiliteknologiaan perustuvia sovelluksia osana lasten ja nuorten sosioemotionaalisten ongelmien hoitoa. Monitieteinen yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutkinnon täydentämiseen muiden tiedekuntien ja oppiaineiden tarjoamista opinnoista.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • laillistettu psykologi
  • työterveyspsykologi
  • koulupsykologi
  • henkilöstöasiantuntija.

Kiinnostuitko psykologiasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa