Ruotsin kieli

Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Valmistut kielten, kulttuurien ja viestinnän osaajaksi

 • Voit erikoistua kansainväliseen yritysviestintään ja kääntämiseen

 • Voit hankkia myös kielten opettajan pätevyyden

Lue lisää ja hae

Ruotsin kielestä valmistuneilla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kieltenopettajina, yritysviestinnän ammattilaisina, kääntäjinä, tutkijoina tai matkailualalla.

Ruotsin kielen opiskelu liittyy ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Kieliä opiskellaan yleensä pienryhmissä, ja ohjausta on saatavilla runsaasti. Ruotsin opintoihin kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, ääntämistä, pohjoismaista kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää, kääntämistä, kielioppia ja tekstintutkimusta. Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on myös osa opintoja. Ruotsin kielen opiskelijat ovatkin aktiivisia Nordliks-vaihtoon lähtijöitä mm. Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan.

Omilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla voi vaikuttaa parhaiten tulevaisuuden uraansa. Opiskelemalla toista vierasta kieltä sivuaineena ja hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin voi valmistua kieltenopettajaksi. Kääntämistä ja kieliä opiskelemalla voi puolestaan suuntautua kielenkääntäjäksi. Jos tähtää yritysmaailmaan, varteenotettavia sivuaineita voivat olla viestintä, matkailu ja/tai kauppatieteiden opinnot.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kieltenopettaja
 • kouluttaja
 • tiedottaja
 • viestintäsuunnittelija
 • kääntäjä

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • ruotsi
 • äidinkieli
 • muut kielet