Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  • Saat laajan tietämyksen saamelaisesta kulttuurista ja muista alkuperäiskansoista

  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin

  • Saat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella

Lue lisää ja hae

Saamelaisen kulttuurin opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamelaisen kulttuurin lisäksi saamen kieliä.

Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa perehdytään erityisesti saamelaisen kulttuurin nykypäivään eli siihen, miten saamelainen perinne kohtaa modernin maailman. Oppiaine on merkityksellinen saamelaiselle yhteisölle: alan opiskelu ja tutkimus tuottavat tietoa, joka tukee elävän saamelaiskulttuurin säilymistä.

Oppiaineen kurssit käsittelevät mm. saamelaisten maailmankuvia, taiteita ja historiaa, saamelaista yhteiskuntaa ja maankäyttöä, saamelaisten oikeuksia ja yhteiskunnallisia oloja, muita alkuperäiskansoja, kulttuuriperinnön välittymistä sekä suhteita valtaväestöön. Oppiaine on paitsi monikielinen myös monitieteinen. Sopivia sivuaineita ovat kulttuuriantropologian, historian ja saamen kielen lisäksi myös muut kieliaineet ja informaatiotutkimus.

Oppiaineessa tehtävää saamentutkimusta harjoitetaan useissa korkeakouluissa yli valtionrajojen: saamelaista kulttuuria tutkitaan mm. Norjan Saamelaisessa korkeakoulussa sekä UiT Norjan arktisessa yliopistossa (Tromssa) ja Uumajan yliopistoissa. Saamelaisen kulttuurin opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat ovat rakentaneet kontakteja muihinkin alkuperäiskansoihin esimerkiksi Kanadassa ja Australiassa, sekä osallistuneet alkuperäiskansojen toimintaan YK:n elimissä.

Oppiaineesta valmistuneella on valmiudet toimia esimerkiksi:

  • tutkijana kansallisissa ja kansainvälisissä yliopistoissa
  • kulttuurialan asiantuntijana pohjoismaisissa saamelaisinstituutioissa, kansalaisjärjestöissä sekä kuntien ja valtion hallinnossa
  • asiantuntijatehtävissä erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja projekteissa

Suositeltavia lukioaineita ovat:

  • reaaliaineet kuten historia ja yhteiskuntaoppi
  • äidinkieli
  • saame
9.3.2017 Opiskelijatarina

Saamelaisuus on osa minua

24.2.2017 Opiskelijatarina

Pohjoiset kansat kiehtovat

23.2.2017 Alumnitarina

Saamelaiskulttuurin vaalimista