Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Globalisaatio muuttaa edetessään myös maailman kielitilannetta. Kansallisten kielten kuten suomen kielen opetuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli tuon muutoksen ymmärtämisessä. Kirjallisuuden ymmärtäminen auttaa siis ymmärtämään yhteiskunnan tilaa ja muutoksia.

 • Saat laaja-alaista tietoa suomen kielestä sekä kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden erityispiirteistä.
 • Voit lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yhteistyöyliopistoon.
 • Valmistut äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai viestinnän ja kulttuurin ammattilaiseksi.

Miksi suomen kieltä ja kirjallisuudentutkimusta Oulussa?

Historiallinen, yhteiskunnallinen ja tekstianalyyttinen osaaminen yhdistyvät Oulussa, ja opinnot antavat erinomaisia valmiuksia yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kysymysten analysoimiseen. Suomen kielessä ja kirjallisuudentutkimuksessa on monipuolinen kurssivalikoima, opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät ja motivoitunut henkilökunta.

Eläytymisen ja rakenteiden asiantuntijaksi

Kirjallisuuden opinnot mahdollistavat eläytymisen eri kulttuurien ja aikakausien ajatusmaailmoihin. Pääset analysoimaan sitä, miten arkielämää ja yhteiskunnan suuria muutoksia voidaan sanallistaa. Kirjallisuutta opiskelemalla opit myös kuvittelemaan tulevaisuutta.

Suomen kielen opintojen myötä opit, miten kansankielestä tuli kansalliskieli ja millainen merkitys äidinkielellä on nykytilanteessa sekä yksilön oman ilmaisun välineenä että yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Tutustut myös suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja vaihteluun sekä kielen käyttöön ja viestintään.

 

 

38

aloituspaikkaa

 

206

eri työnimikettä

 

145 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

 

Inhimillisen kokemuksen ja ilmaisun äärellä

Kirjallisuuden opintojen kautta pääset tarkastelemaan sellaisia kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla välitetään inhimillistä kokemusta ja ilmaisua. Kirjallisuudentutkimuksessa opit kirjallisista keinoista sekä historiallisen että teoreettisen ajattelun kautta. Voit tutustua oppiaineessa myös luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuusterapiaan.

Hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin voit saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden peruskouluun, lukioon tai muihin oppilaitoksiin. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen kautta saat valmiuden työskennellä ympäri maailmaa, sillä suomea opetetaan yli sadassa yliopistossa.

Hakukohteesta valmistutaan muun muassa:

 • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi
 • suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi
 • viestinnän, kustantamisen ja sisältöliiketoiminnan aloille
 • erilaisiin kulttuurihallinnon töihin ja projekteihin
 • kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • suomi
 • muut kielet
 • historia.

 

Hae meille opiskelemaan suomen kieltä ja kirjallisuudentutkimusta:

Lue lisää ja hae