Haluan opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville.

  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit opiskella myös varhaiskasvatustyön ohessa.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Opiskele kandidaatin tutkinto joustavasti

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa.

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen).

Lähiopetusjakso toteutuu noin kerran kuukaudessa yliopistojen määrittelemillä paikkakunnilla, jotka Oulun yliopiston osalta ovat Rovaniemi ja Kajaani. Lähiopetuspaikkakunta valitaan jo hakuvaiheessa, ja valinta on sitova.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Lisäksi kykenet analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Huomioi hakukelpoisuusvaatimukset

Tässä hakukohteessa hakijalla tulee olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin, muu toisen asteen tutkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta tai korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään yhdeksän kuukautta työkokemusta varhaiskasvatuksen ammatillisista tehtävistä yksityisessä tai kunnallisessa päiväkodissa sekä yliopistossa suoritetut kasvatustieteen, kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot.

Voit hakea myös jatkokoulutukseen

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.

Kiinnostuitko varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa

Katso myös
Tutustu viisivuotiseen varhaiskasvatuksen hakukohteeseen, mikäli sinulla ei ole monimuotokoulutukseen vaadittavaa taustakoulutusta ja työkokemusta.
20.12.2016

Varhaiskasvatus