Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

 • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen

 • Ympäristön hyvinvointi, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja

 • Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet

Lue lisää ja hae

Ympäristötekniikalla pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittäen ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi. Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan keinot ja menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa vesiprosesseissakin.

Ympäristötekniikan koulutus koostuu kandidaatintutkinnosta ja diplomi-insinöörin tutkinnosta. Aineopinnoissa hyödynnetään vahvaa luonnontieteenosaamista opintojen alusta alkaen. Aineopinnoissa aihepiireinä ovat hydrologia, ympäristöekologia ja -lainsäädäntö, termodynamiikka sekä aineen liikkeen ja lämmönsiirtoilmiöt. 

Kaikissa ympäristötekniikan opintosuunnissa päämääränä on kestävä kehitys, resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät tähtää kokonaisvaltaisen energian tuotannon ja käytön ymmärtämiseen ja hallintaan, ottaen huomioon energiajärjestelmien laadun, tehokkuuden, hiilineutraaliuden ja ympäristövaikutukset.

Vesi- ja ympäristötekniikka antaa vahvan osaamisen kestävään ja kokonaisvaltaiseen vesivarojen suunnitteluun, tehokkaaseen vesi- ja jätehuoltoon, vesistökuormituksen hallintaan, vesiensuojeluun sekä syvällistä ymmärtämistä maankäytön ja ilmaston muutosten vaikutuksista vesistöihin.

Teollisuuden ympäristötekniikan opinnot antavat vahvan ymmärryksen ympäristöhaasteisiin ja asiantuntemuksen päästöjen minimoimiseen ja hallintaan niin, että valmistunut diplomi-insinööri pystyy suunnittelemaan ja kehittämään teollista toimintaa kohti puhtaampaa huomista.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörejä työllistyy ympäristöosaamisen kehittämiseen liittyviin tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • ympäristöinsinööri
 • kestävyysasiantuntija
 • hydrologi
 • energia-asiantuntija
 • ympäristötarkastaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • kemia
 • biologia
 • fysiikka
 • englanti