Haluan opiskella terveystieteiden opettajaksi

Terveystieteiden opettaja

Terveystieteiden opettaja, Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2v)

 • Saat valmiudet koulutukseen, ohjaukseen ja asiantuntijuuteen sosiaali- ja terveysalalla
 • Voit suunnata opintosi pedagogiikkaan tai yksilö- ja ryhmäohjaukseen
 • Opetuksen tuottaa Suomen ainoa sekä hoitotieteeseen että terveyshallintotieteeseen keskittyvä tutkimusyksikkö

Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmassa voit suunnata opintosi pedagogiikkaan eli siihen, miten opiskelijoita tai asiakkaita opetetaan ja ohjataan tai miten yksilöitä tai ryhmiä aktivoidaan ja motivoidaan osallistumaan. Saat laaja-alaiset valmiudet toimia monipuolisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, esimerkiksi kouluttajana, tutkijana tai asiantuntijana tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Lisäksi ylempi korkeakoulututkinto antaa sinulle kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Terveystieteiden opettajan maisteriopintojen perustana ovat hoitotieteen ja hoitotieteen didaktiikan tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä työelämälähtöisyys. Maisteriohjelmassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: harjoittelut, työelämäprojektit, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöt sekä asiantuntijavierailut. Opinnäytetyöt ja opetus integroidaan tutkimusyksikön hankkeisiin.

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa.  

Hoitotieteen ja terveystieteiden didaktiikan tutkimuskohteita ovat:

 • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen
 • Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat
 • Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen
 • Ikääntyvän toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin opetus-, asiantuntija- ja johtamistehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon opettaja
 • kouluttaja
 • koulutussuunnittelija
 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • kehittämispäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja 
 • tutkija.

Kiinnostuitko terveystieteiden opettajakoulutuksesta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa