Intohimona opetustyö ja koulutuksen kehittäminen

Toimintaterapeutiksi opiskellut Annariika päätti jatkaa maisteriopintoihin Oulun yliopistoon. Hän halusi kasvattaa osaamistaan terveyden eri ilmiöistä tutkimukseen perustuvan tiedon kautta. Terveystieteiden opettajaopintojen avulla hän aikoo kehittää kuntoutusalan koulutusta ja tutkimusta.

Annariikan tarina

Jo toimintaterapeutiksi opiskellessaan Annariika päätti jatkaa opintojaan yliopistossa. Hän halusi kehittää omaa osaamistaan ja ymmärrystään terveyden eri ilmiöistä tutkimukseen perustuvan tiedon sekä opetuksen kautta.

"Pidän terveystieteitä monipuolisena ja monialaisena kokonaisuutena, joten koin opiskelun luontevaksi jatkumoksi omaan osaamiseni kehittämiseen. Opetustyö ja koulutuksen kehittäminen ovat aina kiinnostanut minua, joten valitsin suuntautumisalaksi terveystieteiden opettajan maisteriohjelman.  "

Laadukasta tutkimusta kuntoutusalan kehittämiseksi 

Kuntoutuksen ja muun hoidon tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään muun muassa ihmisten ikääntyessä, mikä tuo painetta terveysalan koulutukseen ja tutkimukseen.

Annariikan mielestä on tärkeää , että laadukkaaseen tutkimukseen panostettaisiin yhä enemmän.

"Digitaaliset taidot tulevat olemaan tulevaisuuden sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan henkilöstön osaamisen keskiössä, mutta työmme keskiössä on aina lopulta asiakas - oli sitten kyse tutkijasta tai alalla työskentelevästä ammattilaisesta. "

Parasta opinnoissa onkin Annariikan mukaan ollut tutkimuksen ja käytännön työn yhdistäminen sekä mahdollisuus oman osaamisen syventämiseen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tutkimustyön lähelle tuominen on madaltanut Annariikan omaa kynnystä näytön etsimiselle, käyttöönotolle ja jopa tuottamiselle opintojen aikana.

“Parasta opinnoissa on myös laadukas opetus, mukavat opettajat ja toisiaan kannustavat, eri taustoista tulevat opiskelijakollegat!“, Annariika iloitsee.

Haaveena yhdistää opetustyö ja tutkimus

Annariika työskentelee toimintaterapian lehtorina Oulun ammattikorkeakoululla.

"Olen nauttinut opetustyöstä, mutta haaveilen opettajan työn rinnalla tutkimus- ja kehittämistyöstä, erityisesti näyttöön perustuvan kuntoutuksen näkökulmasta."  

Omista unelmista kannattaa Annariikan mielestä pitää kiinni ja tehdä töitä niiden saavuttamiseksi. Opiskelu kannattaa suunnitella oman elämäntilanteen mukaan. Tehokas ajanhallinta on olennaista.

Koska opinnot imaisevat helposti mukaansa, kannattaa muistaa huolehtia omasta hyvinvoinnista raskaiden opiskelurupeamien keskellä.

"Omalla kohdallani perhe-elämä, harrastukset ja tietoiset rentoutumishetket ovat antaneet sopivaa vastapainoa opiskelulle."  

Annariika pitää Oulua vilkkaana opiskelijakaupunkina, joka tarjoaa monipuolista tekemistä mielenkiinnon mukaan.

Annariika Anundi 

  • Terveystieteiden opettajaopiskelija.
  • Pakollisena sivuaineena kasvatustiede.
  • Aiemmalta koulutukseltaan toimintaterapeutti (AMK). Toiminut terapeutin tehtävissä muun muassa nuoriso- ja aikuispsykiatrialla.
  • Oulussa parasta ovat hänen mukaansa pyörätieverkosto ja meri.

Kiinnostuitko terveystieteiden opettamisesta?