Terveystieteiden opettaja

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmassa saat laaja-alaiset valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalalla kouluttajana, tutkijana tai asiantuntijana tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Terveystiede, terveystieteiden opettajan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

9

Tutkintonimike

Terveystieteiden maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

6 paikkaa

Tutustu terveystieteeseen

Opiskele terveystieteiden opettajaksi Oulussa

 • Ainoa kaksivuotinen terveystieteiden pedagogiikkaan keskittyvä maisteriohjelma Suomessa. Voit hakea ohjelmaan terveysalan alemmalla korkeakoulututkinnolla. 
 • Saat valmiudet tieteelliseen näyttöön perustuvaan, työelämälähtöiseen opetukseen, ohjaukseen ja asiantuntijuuteen sosiaali- ja terveysalalla. Työllistyt erittäin hyvin. 
 • Opinnoissasi korostuu digipedagogisen osaamisen kehittäminen. Harjoittelet oppilaitoksissa, kliinisissä ympäristöissä ja tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 
 • Verkostoidut monialaisesti, sillä opetuksen antaa Suomen ainoa sekä hoitotieteeseen että terveyshallintotieteeseen keskittyvä tutkimusyksikkö.  
 • Opiskelet turvallisesti pienessä yksikössä, jossa ohjauksestasi ja hyvinvoinnistasi huolehditaan.  

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmassa voit suunnata opintosi pedagogiikkaan eli siihen, miten opiskelijoita tai asiakkaita opetetaan ja ohjataan tai miten yksilöitä tai ryhmiä aktivoidaan ja motivoidaan osallistumaan. Saat laaja-alaiset valmiudet toimia monipuolisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, esimerkiksi kouluttajana, tutkijana tai asiantuntijana tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Lisäksi ylempi korkeakoulututkinto antaa sinulle kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Terveystieteiden opettajan maisteriopintojen perustana ovat hoitotieteen ja hoitotieteen didaktiikan tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä työelämälähtöisyys.

Maisteriohjelmassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: harjoittelut, työelämäprojektit, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöt sekä asiantuntijavierailut. Opinnäytetyöt ja opetus integroidaan tutkimusyksikön hankkeisiin.

Väestön terveys, hyvinvointi ja palvelujärjestelmä keskiössä

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa.

Hoitotieteen ja terveystieteiden didaktiikan tutkimuskohteita ovat:

 • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen
 • Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat
 • Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen
 • Ikääntyvän toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö.

Tutustu terveystieteiden opettajakoulutuksen opintosisältöihin

Löydät terveystieteiden opettajan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Opettajaksi tai asiantuntijaksi

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin opetus-, asiantuntija- ja johtamistehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon opettaja
 • kouluttaja
 • koulutussuunnittelija
 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • kehittämispäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • tutkija.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.