Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Luonnontieteiden maisteri Mohammed Elbamby

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Radioteknologiat, CWC
+358 294 480 000

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

4.12.2019 12:15

Väitöstilaisuuden paikka

Saalastin sali, Linnanmaa

Aihe

Joustava dupleksointi ja resurssien optimointi piensoluverkoissa

Vastaväittäjä

Professori Evgeny Kucheryavy , Tampereen yliopisto

Kustos

Akatemiatutkija Mehdi Bennis, Oulun yliopisto

Resurssien optimointi piensoluverkoissa

Seuraavan sukupolven verkot suunnitellaan tukemaan suuria tiedonsiirtonopeuksia, pientä latenssia, erinomaista luotettavuutta ja monentyyppisiä palveluja ja käyttötapauksia. Näiden vaatimusten täyttämisen kääntöpuolena ovat entistä monimutkaisemmat verkonhallintatoiminnot sekä epäsymmetrinen ja ajallisesti muuttuva dataliikenteen dynamiikka. Verkot toimivat tulevaisuudessa eri dupleksointitiloissa hyödyntämällä useita eri liittymätekniikoita. Tässä tutkielmassa ehdotetaan uusia siirtostrategioita ja menetelmiä dupleksointitilojen dynaamista optimointia ja resurssien allokointia varten piensoluperustaisissa solukkoverkoissa.

Tutkielman alkuosassa tarkastellaan dynaamisen aikajakodupleksin (TDD) toimintaa dataliikenneympäristöissä, joissa on käytössä dynaaminen ja epäsymmetrinen lähetysyhteys (UL) ja laskeva siirtotie (DL). Tutkielman toisessa osassa tarkastellaan puolidupleksi (HD)- ja kaksisuuntaisen (FD) -tilan valinnan ongelmaa ja UL-/DL-resurssien ja tehon optimointia piensoluverkoissa. Lopuksi tutkielman viimeisessä osassa tarkastellaan tiedonsiirtonopeuden maksimoinnin lisäksi pienen latenssin ja suuren luotettavuuden varmistamista piensoluverkoissa, jotka tuottavat reunalaskentapalveluja.

Tutkimuksessa on löydetty uusia tapoja optimoida langattomat resurssit tulevissa piensoluverkoissa. Siitä on jo julkaistu 5 konferenssijulkaisua ja 5 artikkelia.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 2.12.2019