Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Mikael Juntunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka

Väitöstilaisuus

11.12.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 6, Oulun yliopistollinen sairaala; etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69898372694?pwd=MmhGZU9VTkVOMFJ3RWZtMTlJV3ppdz09

Aihe

Teknisiä ja laskennallisia lähestymistapoja lääketieteelliseen fotonilaskentatietokonetomografiaan sepelvaltimokalkkeutumien kvantifioinnissa

Vastaväittäjä

Dosentti Mika Kortesniemi, HUS Diagnostiikkakeskus, Kuvantaminen

Kustos

Professori Miika Nieminen, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö; Oulun yliopisto

Teknisiä ja laskennallisia lähestymistapoja lääketieteelliseen sepelvaltimoiden fotonilaskentatietokonetomografiaan

Väitöstyössä tutkittiin uudenlaisen säteilyilmaisimen (fotonilaskentailmaisin) ja kehittyneiden kuvanlaskenta-algoritmien soveltuvuutta sepelvaltimoiden kuvantamiseen röntgensäteilyä käyttäen. Röntgenkuvantaminen hyödyntää ionisoivaa säteilyä, minkä vuoksi sen käyttö tulee optimoida.

Työssä käytetty fotonilaskentateknologia ja hyödynnetyt kuvanlaskenta-algoritmit voivat pienentää potilaan säteilyaltistusta säilyttäen nykyisillä ilmaisimilla ja kuvanlaskennalla saavutettavan kuvanlaadun. Lisäksi työssä tutkittiin fotonilaskentailmaisimella tehtyä kudosspesifiä tietokonetomografiakuvantamista, jolla kudosten tiheydet voidaan määrittää tarkasti.

Työssä kehitettiin näiden ilmaisimien käyttöön tarvittavat kalibrointitekniikat ja osoitettiin, että kyseinen ilmaisinteknologia ja käytetyt kuvanlaskentatekniikat mahdollistavat säteilyannoksen pienentämisen. Lisäksi työssä demonstroitiin fotonilaskennan mahdollistavan sepelvaltimokalkkeutumien tiheyden ja massan tarkan määrityksen.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 2.12.2020