Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Doctor of Philosophy (Education) Judy Bruce

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
0294 480 000

Oppiaine

Kasvatustiede

Väitöstilaisuus

22.8.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK112)

Aihe

Eettisestä relationaalisuudesta opettajankoulutuksessa: globaalin kansalaisuuden ja palveluoppimisen mahdollisuudet ja haasteet liikuntakasvatuksen opetussuunnitelmassa Aotearoassa Uudessa-Seelannissa

Vastaväittäjä

PhD, professori Fiona Dowling, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norja

Kustos

Professori Vanessa Andreotti, Oulun yliopisto ja University of British Colombia, Kanada

Miten koulutuksen piirissä opitaan olemaan suhteissa itseemme nähden erilaisiin ihmisiin

Yhä globaalimmassa maailmassa on entistä todennäköisempää, että joudumme olemaan tekemisissä omasta kulttuuritaustastamme poikkeavien ihmisten kanssa. Käsityksemme kulttuurieroista määrittää sen, miten suhtaudumme kulttuurisesti erilaisiin yksilöihin ja yhteisöihin. Jos esimerkiksi koemme erilaisuuden itsemme, perheittemme ja yhteisöjemme kannalta uhkaavana tai kielteisenä tekijänä, suljemme todennäköisesti ulkopuolellemme kulttuurisen erilaisuuden muodot ja pidämme niitä meille vieraina. Jos vastaavasti näemme mahdollisuutena sen, että saatamme oppia jotakin meihin nähden erilaiselta, tilaisuus voi tuntua meistä tervetulleelta.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli siksi tutkia kulttuurieroja koskevan opetuksen tapoja opettajankoulutuksessa ja myös kouluissa. Lukuisat koulutuksen kontekstit nähtiin tiloina, joissa erilaisuuteen ja diversiteettiin liittyviä asioita voitiin tutkia. Näihin konteksteihin kuuluivat palveluoppiminen (ja vapaaehtoistyö) kuten myös liikuntakasvatus. Tämän tutkimuksen tuloksiin saatiin tietoa opettajakoulutettavien parissa tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista kuten myös opettajankoulutukseen liittyvästä itsetutkimuksesta Uuden Seelannin kontekstissa. Tuloksilla on merkitystä niin Suomen kuin muidenkin sellaisten yhteisöjen kannalta, joissa esiintyy kulttuurisia eroja.

 

Viimeksi päivitetty: 15.8.2014