Helena Pennanen

Helena Pennanen

FM

Väitöskirjatutkija
Northern Rural Youth in Flux

Biografia

Väitöstutkimuksessani selvitän Suomen saamelaisalueella elävien tyttöjen arjen rakentumista, kotiseudun merkityksiä ja pohjoiseen historiaan identifioitumista. Tarkastelen nuoruutta pohjoisessa monikulttuurisessa kontekstissa nostaen keskeiseksi teemaksi ylisukupolviset kulttuuriset tekijät ja niiden merkitykset. Tavoitteenani on tuottaa uutta tietoa pohjoisen tyttökulttuureista ja tuoda näkyväksi heidän arkeaan määrittäviä tekijöitä. Pohjoinen nuoruus ja siihen liittyvät erityiskysymykset tarvitsevat lisää kartoitusta, jotta nuorten tarpeet kyettäisiin huomioimaan tulevaisuudessa paremmin. Tutkimuksellani pyrin vastaamaan tähän tiedontarpeeseen.

Tutkimukseni rakentuu monitieteisesti historiantutkimuksen, alkuperäiskansatutkimuksen ja tyttötutkimuksen kentille.

Tutkimusaiheet

  • Lapsuuden ja nuoruuden historia
  • Tyttötutkimus
  • Alkuperäiskansatutkimus
  • Nuorisotutkimus
  • Historiatietoisuus
  • Saamentutkimus
  • Harvaan asutut alueet
  • Arktinen tutkimus

Muu toiminta

Rural girlhood in the making. History, belonging and the changing rural youth in Finland. Konferenssiesitys: Kaisa Vehkalahti, Helena Pennanen Rural History 2019, European Rural History Organisation (EURHO), Paris 10.- 13.9.2019

Research ethical perspectives to studying place and belonging in the arctic. Konferenssiesitys: Helena Pennanen & Kaisa Vehkalahti. Narrowing paths – transgressive routes, Youth in changing times: new forms of inequality, risk and resistance, Nordic Youth Research Symposium (NYRIS) Aarhus 14 - 16 August 2019

Kulttuuri, perinne ja historiallinen trauma. Näkökulmia Suomen saamelaisalueella elävien nuorten historiatietoisuuteen. Konferenssiesitys. Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät Oulu 11.-12.6. 2019

"Miltä se susta tuntuu?” – Nuoret kokemusasiantuntijoina tutkimuksessa. Esitelmä:Väitöskirjatutkijat Essi Jouhki ja Helena Pennanen, Tieteenpäivät 2019, Oulu 8.2.2019

Sámi education from students´ perspective in comprehensive school during years 1990-2000. Sámi education and learning environment. Konferenssiesitys. Sámi education conference, Koutokeino, Norja 31.5.2017.

Rahoitus

Suomen kulttuurirahasto 2019

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

  • researcher, LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

Projektit

Northern Rural Youth in Flux

Northern Rural Youth in Flux (NorFlux) on nelivuotinen tutkimushanke, jossa tuotetaan tietoa pohjoisesta nuoruudesta ja siihen liittyvistä erityisk