Helena Ristaniemi

FM
Väitöskirjatutkija
Northern Rural Youth in Flux

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Helena Pennanen

Väitöstutkimuksessani selvitän Suomen saamelaisalueella elävien tyttöjen arjen rakentumista, kotiseudun merkityksiä ja pohjoiseen historiaan identifioitumista. Tarkastelen nuoruutta pohjoisessa monikulttuurisessa kontekstissa nostaen keskeiseksi teemaksi ylisukupolviset kulttuuriset tekijät ja niiden merkitykset. Tavoitteenani on tuottaa uutta tietoa pohjoisen tyttökulttuureista ja tuoda näkyväksi heidän arkeaan määrittäviä tekijöitä. Pohjoinen nuoruus ja siihen liittyvät erityiskysymykset tarvitsevat lisää kartoitusta, jotta nuorten tarpeet kyettäisiin huomioimaan tulevaisuudessa paremmin. Tutkimuksellani pyrin vastaamaan tähän tiedontarpeeseen.

Tutkimukseni rakentuu monitieteisesti historiantutkimuksen, alkuperäiskansatutkimuksen ja tyttötutkimuksen kentille.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Helena.Ristaniemi@oulu.fi

Puhelinnumero

+358509104491 / +358504701758

Vierailuosoite

Linnanmaa, Snellmania
Room HUM313
Yliopistokatu 9
90570 Oulu