Kielet ja kirjallisuus

Kielten ja kirjallisuuden yksikössä tutkitaan kielellistä kommunikaatiota ja sen kehitystä osana yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta. Tutkimus kohdistuu niin kirjoitettuun kuin suulliseen ja multimodaaliseen kommunikaatioon. Yksikössä tutkitaan myös niitä tapoja, joilla eri maiden kirjallisuudet heijastavat ja luovat uusia kielellisen kommunikaation muotoja muuttuvassa ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Tutkimus

Tutkimusryhmät

Julkaisut

Yhteystiedot

Dosentit

Katso myös