Lauri Holappa

Lauri Holappa

FT

Yhteensä 12 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 137, joista eniten siteerattu julkaisu 26. Julkaisujen h-indeksi on 7.00. (Google Scholar)

Biografia

Toimin Suomen Akatemian tutkijatohtorina Avaruusilmaston tutkimusyksikössä.

Tutkin millaisia vaikutuksia aurinkotuulella on Maan lähiavaruudessa. Tutkimaani ilmiömaailmaan kuuluvat esimerkiksi revontulet ja häiriöt Maan magneettikentässä. Tällä hetkellä pyrin löytämään uutta tietoa aurinkotuulen ja magneettisten häiriöiden välisestä kytkennästä, joka tunnetaan tällä hetkellä vain pinnallisesti. Kytkennän tarkempi tunteminen auttaa esimerkiksi tulevaisuuden avaruussäähäiriöiden ennustamisessa ja niihin varautumisessa.  

Käytän tutkimuksessani suuria mittausaineistoja Maan päällisistä instrumenteista ja satelliiteista. Mittauksien analysointiin käytän usein erilaisia big data -menetelmiä.
 

Tietokannat

Social media

Tutkimusvierailut

  • NASA Goddard Space Flight Center
    1.2.2018 - 31.7.2018