Oona Könönen

MSc.

Väitöskirjatutkija

Biografia

Toimin tällä hetkellä väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä. Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu pohjoiseen ympäristöön ja siihen kuinka ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan pohjoisen alueen dynamiikkaan. Väitöstutkimuksessani keskityn palsasoihin ja tutkin niiden esiintymistä koko pohjoisella pallonpuoliskolla nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmiini kuuluu erilaisia tilastollisen ja GIS-mallinnuksen menetelmiä.

Tutkimusaiheet

  • Ikirouta ja periglasiaaliset prosessit
  • Geomorfologia
  • Palsasuot
  • Globaalimuutos

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Physical Geography Research Group (PGRG)