Outi Ylitapio-Mäntylä

KT, dosentti

KT, dosentti

Biografia

Outi Ylitapio-Mäntylä toimii yliopistonlehtorina Kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheita ovat kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt ja vallan ilmiöt kasvatus- ja opetustyössä. Hänen menetelmälliset kiinnostuksen kohteet ovat kerronnallinen tutkimus ja muistelutyömenetelmän soveltaminen tutkimus- ja opetusmenetelmänä. Hän on kehittänyt vertaisryhmämentorointia.

Tutkimusaiheet

  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa
  • Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt
  • Valta kasvatusyhteisöissä

Valikoidut julkaisut

Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2020. Gender in Childhood (Finland). In: Jaakko Kauko & William Corsaro. Bloomsbury Education and Childhood Studies.

Matengu, Marika; Ylitapio-Mäntylä, Outi; Puroila, Anna-Maija. 2020. Early Childhood Teacher Education Practicums: A Literature Review.  Scandinavian journal of educational research.   

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2019. Engaging ethics of care in socially responsible design and in research projects with Indigenous communities. In Satu Miettinen & Melanie Sarantou (eds.) Managing Complexity and Creating Innovation through Design. Routledge.

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Uitto, Minna 2018. Muistoja sukupuolesta ja tunteista – lastentarhanopettajaopiskelijat kertovat lapsuudestaan. Kasvatus & Aika, 12(4), 22–3

Ylitapio-Mäntylä, Outi, Vaattovaara, Virpi, Jauhiainen, Annukka & Lahelma Elina 2017. Feministinen kasvatusalan tutkimus: marginaalista osallisuuden vahvistajaksi. Teoksessa Auli Toom, Matti Rautiainen & Juhani Tähtinen (eds.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2014. Valokuvallisia paikkatarinoita lapsuudessa. Teoksessa Eeva-Kaisa Hyry, Eila Estola & Mirja Hiltunen (toim.) Paikka ja kasvatus. Lapin yliopistokustannus

Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2013. Reflecting caring and power in early childhood education: Recalling memories of educational practices. Scandinavian Journal of Educational Research.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2016. Opiskelijoiden näkemyksiä lastentarhanopettajan työstä uuden työn kulttuurissa. Aikuiskasvatus 36:4

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2011. Researching personal images – the methodological questions of ethics and power. International Journal of Education Through Art, 7:3

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2009. Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta kasvatuksen arjen käytännöissä. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Akateeminen väitöskirja.

Ylitapio-Mäntylä, Outi 2007. Muistaa ja tietää – jaettuja tarinoita muistelutyössä. Kasvatus 38:2

 

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Sukupuolentutkimus/Genusforskning -lehden päätoimittaja 2020-21
  • Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi jäsen 14.2.2019 – 31.12.2020
  • Oikeus oppia - koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä (PD-VOS) Tutkijajäsen 1.6.2020 – 31.12.2022.
  • Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran johtokunnan jäsen vuodesta 2015