Valtteri Skantsi

PhD

Projektitutkija
Kieliteknologi

Biografia

Olen tohtorikoulutettava Oulun yliopistosta, Suomesta. Väitöskirjani aiheena on nykypuhesuomen alueellinen jakautuminen, jota tutkin ohjelmoimani murrekartta-mobiilisovelluksen perusteella. Pääaineenani on suomen kieli ja sivuaineistani mainittakoon kieliteknologia, tietojenkäsittelytiede, historia, markkinointi, tiedotusoppi ja kirjallisuus. Olen toteuttanut miljoonan saneen kokoisen ICLFI-korpuksen morfologisen annotointiprosessin sekä virhekoodauksen, suunnitellut sähköisen aineistonkeruun ja siirtänyt datan kokonaisuudessaan Suomen Kielipankin Korp-palvelimelle. Olen myös työstänyt 1950-luvulta lähtien kerätyn, valtavan kokoisen Oulun Nauhoitearkiston Kielipankin LAT-alustalle, luonut metatietojen keräyssysteemin sekä ohjelmoinut alustavasti puheentunnistinta ja annotointityökalua. Historian oppiaineeseen olen rakentanut mikrokorttien sähköisen selaussysteemin.

Tutkimusaiheet

  • korpuslingvistiikka
  • kieliteknologia
  • sähköinen aineistonhallinta

Tutkimusryhmät

  • Northern Sociolinguistic Encounters (NSE)