Kerttu Saalasti Instituutin blogi

Kerttu Saalasti Instituutin blogissa kirjoitetaan instituutin tutkimusryhmien aiheista, yrittäjyyskoulutuksesta sekä instituutin yleisistä aiheista. Kirjoittajina alojen tutkijat, asiantuntijat ja verkostojen jäsenet.

Aiheitamme ovat: #mikroyrittäjyys, #tulevaisuuden tuotantoteknologiat, #alueellinen erinomaisuus, #mikroyrittäjyyskoulutus

In Kerttu Saalasti Institute's blog we write about the topics of the Institute's research groups, micro entrepreneurship education and the Institute's general topics. The authors are researchers, experts and members of networks.

Our topics are: #micro entrenepreneurship, #future manufacturing technologies, #regional excellence, #micro entrepreneurship education

13.12.2019 blog

Miksi mikroyrityksen pitäisi innostua CRM:stä?

Monessa mikroyrityksessä asiakashallinta on käytännössä alkumetreillä. Aloittelevan pienen yrityksen asiakaskanta on usein pieni ja asiakkaat ovat tuttuja, jolloin palvelun kustomointi ja asiakasyhteydenpito voi hoitua ruutupaperilla ilman isompaa systematisointia. Asiakasmäärän kasvaessa tietoisen asiakashallinnan tuomat hyödyt on kuitenkin hyvä tunnistaa, jotta asiakasmäärän kasvuun voidaan vastata ja palvelun laatu voidaan pitää hyvällä tasolla.

25.11.2019 blog

Innovatiivisia ratkaisuja – yritysvierailuja Brasilian työmatkalla

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteistyökumppani Brasiliassa. Vuonna 2018 solmittu sopimus on pohja yhteiselle toiminnalle. Työvierailulla Suomessa viime keväänä ollut prof. Veronica Angelica Freitas de Paula on järjestänyt minulle todella mielenkiintoisen ohjelman Uberlandiaan. Yksi yritysvierailukohde oli Zenpet (www.zen.pet). Yritys lupaa mielenrauhan lemmikkien rakastajille: Peace of mind for petlovers.

21.11.2019 blog

Voiko yritystoiminta auttaa kuihtuvia alueita?

Onko Suomen tulevaisuus sitä, että harvaan asutuista alueista tulee asumattomia? BBC väittää Puolankaa ”kuolevaksi kaupungiksi”. Suomesta löytyy tosin kunta, joka kutistuu vielä Puolankaakin nopeammin. Ennusteiden mukaan osa Suomen pienistä kunnista menettää yli puolet asukkaistaan vuoteen 2040 mennessä (HS, 19.11.2019).

28.10.2019 blog

MicroENTRE mukana Avanto- yrittäjyysohjelmassa: aiheena yrittäjyysvalmiudet ja yrittäjyysosaaminen

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä Avanto-yrittäjyysohjelman tilaisuudessa keskityttiin 17. lokakuuta yrittäjyysvalmiuksiin ja yrittäjyysosaamineen. Sain ilon olla kertomassa itselleni tärkeästä ja läheisestä yrittäjyysosaamisesta kansainvälisille opiskelijoille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä opiskelujen aikana tai niiden jälkeen.

15.10.2019 blog

Yli Atlantin – havaintoja Vaahteramaasta

Vietän loppuvuoden vierailevana tutkijana Kanadan itärannikolla Halifaxissa Noca Scotian provinssissa. Parin viikkoa on nyt takana ja alun havaintojen jälkeen olen esittänyt itselleni pari kysymystä: 1) mitä toisin Suomesta tänne ja 2) mitä kohdemaa voisi tarjota Suomelle?

02.09.2019 blog

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

12.08.2019 blog

Megatrendit haastavat mikroyritykset

Kulutustottumusten muutos on yksi isoista megatrendeistä, joka on jo tapahtumassa. Tästä kertoo myös Kaupan liiton juuri julkaistu kymmenen vuoden kasvuennuste. Kyseessä siis ei ole ilmiö, joka on kaukana tulevaisuudessa. Miten mikroyritykset kasvavat tilanteessa, jossa talouskasvu ei perustu enää kulutukselle? Kuluttajat ovat valmiita valitsemaan ja maksamaan kestävästi tuotettuja palveluita ja tuotteita. On selvää, että kuluttajien muuttuneet kulutustottumukset haastavat nykyisiä liiketoiminta- ja kasvumalleja.

30.06.2019 blog

Ammattiin valmistuvilla liiketalouden osaajilla parantamista talousosaamisessa

Viime aikoina on yleisesti havahduttu koululaisten ja opiskelijoiden heikkoon talousosaamiseen. Maksuasiat elämänhallintaan liittyvissä asioissa, suoramaksujen helppous ja koulujen antamat valmiudet talousosaamiseen eivät ole samalla tasolla kuin aikaisemmin. Talousosaaminen liittyy suoraan myös yritystoimintaan, koska opiskelijat valmistuttuaan menevät yrityksiin töihin tai perustavat oman yrityksen. Varsinkin yrittämiseen liittyvä kannattavuus- ja talousosaaminen ovat erittäin tärkeä, koska yrittäminen nojaa vahvasti taloudelliseen menestymiseen.

27.05.2019 blog

IPR-oikeuksien ABC yritystoiminnassa

Aineettomat oikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, koskettavat yhä useampaa toimijaa tämän päivän yritysmaailmassa. Nivalan Teknologiakeskuksen saunakabinetissa paneuduttiin yritysten IPR-oikeuksiin 22. toukokuuta osana Luovat ratkaisut -hanketta. Työpajan vetäjänä toimi innovaatioasiamies Maarit Jokela Oulun yliopiston Innovaatiokeskus UIC:stä.