Ville-Valtteri Visuri

Korona-aikana yritykset voivat antaa potkua tutkijanuralle

Korona-aikana liikkuvuus on rajallista ja aiemmin luotujen yhteistyöverkostojen arvo on noussut arvoonsa. Etenkin rahoitushakemuksia valmistellessa on paljon helpompi kilauttaa kaverille ja lähteä valmistelemaan rahoitushakemuksia yhdessä kuin kerätä tyhjästä kansainvälisesti korkeatasoinen konsortio.

Tutkimusvierailut ja kansainvälinen yhteistyö ovat olleet pitkään osa ammattimaista tutkijanuraa. Omalla urallani olen pyrkinyt käymään ulkomailla eri vaiheissa: ensin perustutkinto-opiskelijana Münchenin teknillisellä yliopistolla (TUM) ja sittemmin vierailevana tutkijana Aachenin teknillisellä korkeakoululla (RWTH Aachen) väitöskirja- ja postdoc-vaiheissa. Näistä kertyneet kaksi vuotta Saksassa asumista ovat olleet ammatillisesti erittäin antoisia ja Aachenissa luodut yhteistyöverkostot ovatkin kantaneet hedelmää yhteisten julkaisujen, projektien ja opinnäytetyöntekijöiden muodossa. 

Terästeollisuudessa yksi viime vuosikymmenien suurimmista muutoksista on Kiinan nousu ylivoimaisesti suurimmaksi teräksentuottajaksi. Tämän myötä Kiinasta on tullut vähitellen myös terästutkimuksen suurvalta. Oulussa yhteistyötä on tehty viime vuosina niin Pekingin tieteen ja teknologian yliopiston (USTB) kuin Shenyangissa sijaitsevan Koillisen yliopiston (NEU) kanssa. Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvassa yhteystyössä keskiössä on yleensä konsortioiden sijaan tutkimusyksikköjen kahdenvälinen tutkimusyhteistyö. 

Koronaepidemian myötä moni tutkija saattaa epäröidä lähtöä ulkomaille. Yksi mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan ja verkostojaan yli sektori- ja maarajojen on toimia kotimaisten yritysten tutkimus- ja kehitystehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti Outokummun tutkimus- ja kehitystoiminnossa vastaten teräksenvalmistuksen mallinnusta koskevasta tutkimuksesta. Nelihenkinen mallinnustiimini on jakautunut Torniossa ja Saksan Krefeldissä sijaitseviin tutkimuskeskuksiin, mutta minulla on kollegoja myös Ruotsin Avestassa. Teollisuudessa työskennellessäni olen saanut paljon uutta käytännön kokemusta esimiestyöstä, teollisten tutkimus- ja kehitysprojektien johtamisesta sekä mallinnusmenetelmien hyödyntämisestä terästeollisuudessa. Itselleni Outokumpu on ollut yhtenä suurimmista ruostumattoman teräksen valmistajista oiva näköalapaikka tarkkailla toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaa laajemminkin. 

Last updated: 22.3.2021

Comments

This article was written by a real thinking writer without a doubt.I agree many of the with the solid points made by the writer.I’ll be back day in and day for further new updates.

This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.

You have outdone yourself this time. It is probably the best, most short step by step guide that I have ever seen.

I went over this websiteand Ibelieveyou have a lot ofwonderfulinformation,saved to my bookmarks

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

The world wide web can be bogged along using counterfeit websites without having true communication though the article ended up being amazing along with worthy of your go through. Thanks a lot pertaining to expressing this specific when camping.

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.

I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing.