Ville-Valtteri Visuri

Dos., TkT
Apulaisprofessori, akatemiatutkija
Kestävä teräksenvalmistuksen primäärimetallurgia

Prosessimetallurgia
Teknillinen tiedekunta

Ville-Valtteri Visuri

Ville-Valtteri Visuri työskentelee apulaisprofessorina (kestävä teräksenvalmistuksen primäärimetallurgia) ja Oulun yliopiston Prosessimetallurgian tutkimusyksikön varajohtajana. Hän toimii myös Suomen akatemian rahoittamana akatemiatutkijana.

Visurin tutkimus keskittyy kemialliseen kinetiikkaan ja siirtoilmiöhin teräksenvalmistuksen primäärimetallurgiassa. Hänen tämänhetkiset tutkimusaiheensa liittyvät seuraaviin yksikköprosesseihin:

  • raakaraudan rikinpoisto,
  • valokaariuuni,
  • vetyplasmapelkistyssulatus,
  • emäs-happi-mellotus (LD-konvertteri),
  • argon-happi-mellotus (AOD-konvertteri), ja
  • aihionkuumennus- ja hehkutusuunit.

Käytetyt tutkimusmenetelmät kattavat sekä laskennallisia (kuten dynaaminen matemaattinen mallinnus ja laskennallinen termodynamiikka) että kokeellisia menetelmiä (kuten upokaskokeet ja termogravimetria). Tutkimus liittyy tiiviisti terästeollisuuden prosessikehitykseen ja palvelee siten myös laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hän toimii projektipäällikkönä tai vastuullisena tutkijana seuraavissa projekteissa:

Päätoimensa ohella Visuri toimii Vuorimiesyhdistyksen metallurgijaoston johtokunnan puheenjohtajana, Teräksen valmistus ja käyttö -tutkimusyhteisön varapuheenjohtajana, Professoriliiton Oulun jaoston johtokunnan varajäsenenä sekä Oulun yliopistoseuran hallituksen varapuheenjohtajana.

Visuri on toiminut aiemmin tutkimuspäällikkönä Outokumpu Stainless Oy:llä, yliopistotutkijana, tutkijatohtorina, tohtorikoulutettavana ja tutkimusavustajana Oulun yliopistolla sekä kahdesti vierailevana tutkijana Aachenin teknillisellä korkeakoululla (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen).

Visuri on saanut Oulun yliopistosta dosentin arvon prosessimetallurgian alalle (reaktiokinetiikan mallinnus pyrometallurgiassa), tekniikan tohtorin tutkinnon prosessitekniikasta (kiittäen hyväksytty) ja sekä diplomi-insinöörin (oivallisesti) että tekniikan kandidaatin tutkinnot tuotantotaloudesta. Jatko-opintojensa aikana hänellä oli rahoitettu paikka kansallisessa kemiantekniikan tutkijakoulussa. Perusopintojensa aikana hän vietti lukukauden Münchenin teknillisellä yliopistolla (Technische Universität München). Viimeisimpänä hän on suorittanut Science Leadership -ohjelman (Class of '21) ja käy paraikaa yliopistopedagogiikan opintokokonaisuutta. Hänen työskentelykieliään ovat suomi, englanti ja saksa, johon hänellä on Goethe-instituutin C2-tason Großes Deutsches Sprachdiplom.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

14.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Ville-Valtteri.Visuri@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 412 5642

Postiosoite

Ville-Valtteri Visuri
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto
PL 4300
90014 Oulun yliopisto