Ville-Valtteri Visuri

Dos., TkT
Apulaisprofessori
Primäärimetallurgia

Prosessimetallurgia
Teknillinen tiedekunta

Photo

Ville-Valtteri Visuri työskentelee apulaisprofessorina ja primäärimetallurgian tutkimusryhmän vetäjänä. Hän toimii myös Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijana, Oulun yliopiston Prosessimetallurgian tutkimusyksikön varajohtajana ja Terästutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana.

Visurin tutkimus keskittyy kemialliseen kinetiikkaan ja siirtoilmiöhin teräksenvalmistuksen primäärimetallurgiassa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät seuraaviin yksikköprosesseihin:

  • raakaraudan rikinpoisto,
  • valokaariuuni,
  • pelkistyssulatusuunit (SAF, OSBF),
  • vetyplasmapelkistyssulatus,
  • emäs-happi-mellotus (LD-konvertteri),
  • argon-happi-mellotus (AOD-konvertteri), ja
  • aihionkuumennus- ja hehkutusuunit.

Käytetyt tutkimusmenetelmät kattavat sekä laskennallisia (kuten dynaaminen matemaattinen mallinnus ja laskennallinen termodynamiikka) että kokeellisia menetelmiä (kuten upokaskokeet ja termogravimetria). Tutkimus liittyy tiiviisti terästeollisuuden prosessikehitykseen ja palvelee siten myös laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hän toimii projektipäällikkönä tai vastuullisena tutkijana seuraavissa projekteissa:

Päätoimensa ohella Visuri toimii Vuorimiesyhdistyksen hallituksen jäsenenä, Professoriliiton Oulun jaoston johtokunnan varajäsenenä ja Oulun yliopistoseuran hallituksen varapuheenjohtajana.

Visuri on toiminut aiemmin tutkimuspäällikkönä Outokumpu Stainless Oy:llä, yliopistotutkijana, tutkijatohtorina, tohtorikoulutettavana ja tutkimusavustajana Oulun yliopistolla sekä kahdesti vierailevana tutkijana Aachenin teknillisellä korkeakoululla Saksassa. Visuri on saanut Oulun yliopistosta dosentin arvon prosessimetallurgian alalle ja suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon prosessitekniikan alalta ja sekä diplomi-insinöörin että tekniikan kandidaatin tutkinnot tuotantotalouden alalta. Hänellä on myös FEANI:n myöntämä euroinsinöörin pätevyys ja Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Düsseldorfin Goethe-instituutista.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Ville-Valtteri.Visuri@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 412 5642

Postiosoite

Ville-Valtteri Visuri
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto
PL 4300
90014 Oulun yliopisto