Ville-Valtteri Visuri

Dos., TkT
Apulaisprofessori
Teräksenvalmistuksen primäärimetallurgia

Prosessimetallurgia
Teknillinen tiedekunta

Ville-Valtteri Visuri

Ville-Valtteri Visuri työskentelee apulaisprofessorina ja tutkimusyksikön varajohtajana Oulun yliopiston Prosessimetallurgian tutkimusyksikössä. Ennen nykyistä toimeaan Visuri toimi tutkimuspäällikkönä Outokumpu Stainless Oy:llä, yliopistotutkijana ja tutkijatohtorina Oulun yliopistolla sekä kahdesti vierailevana tutkijana Aachenin teknillisellä korkeakoululla. Visuri on saanut Oulun yliopistosta dosentin arvon prosessimetallurgian alalle, tekniikan tohtorin tutkinnon prosessitekniikan alalta sekä diplomi-insinöörin ja tekniikan kandidaatin tutkinnot tuotantotaloudesta. Perusopintojensa aikana hän vietti lukukauden Münchenin teknillisellä yliopistolla.

Visurin tutkimus keskittyy kemialliseen kinetiikkaan ja siirtoilmiöhin teräksenvalmistuksen primäärimetallurgiassa. Hänen tämänhetkisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat erityisesti valokaariuuni (EAF), emäs-happi-mellotus (BOF), argon-happi-mellotus (AOD) sekä uudet prosessit ferrokromin valmistukseen. Käytetyt tutkimusmenetelmät kattavat sekä laskennallisia (kuten dynaaminen matemaattinen mallinnus ja laskennallinen termodynamiikka) että kokeellisia menetelmiä (kuten upokaskokeet ja termogravimetria). Tutkimus liittyy tiiviisti terästeollisuuden prosessikehitykseen ja palvelee siten myös laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta vähentää teollisuuden hiilijalanjälkeä.

Päätoimensa ohella Visuri toimii Vuorimiesyhdistyksen metallurgijaoston johtokunnan puheenjohtajana, Teräksen valmistus ja käyttö -tutkimusyhteisön varapuheenjohtajana sekä Oulun yliopistoseuran hallituksen varapuheenjohtajana.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

14.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Ville-Valtteri.Visuri@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 412 5642

Postiosoite

Ville-Valtteri Visuri
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto
PL 4300
90014 Oulun yliopisto