The European Conference on Information Literacy (ECIL) 2018

Kansainvälinen ECIL-konferenssi järjestettiin Oulussa 24.-27.9.2018 Hotelli Lasaretin tiloissa. Konferenssin tämän vuoden teemana oli arkielämän informaatiolukutaito ja lisää tapahtumaan liittyvää informaatiota on saatavilla täältä. CogAHealth-hankkeen tutkijat olivat tänä vuonna mukana järjestämässä tätä informaatio- ja medialukutaidon sekä elinikäisen oppimisen teemoihin keskittyvää konferenssia, johon osallistuimme kolmen eri näkökulmaisen esitelmän voimin.

Laura Palmgren-Neuvonen ja Tuula Nygård pitivät esitelmän aiheesta Collaborative knowledge building to enhance information literacy in health education, abstraktin voit lukea täältä. Noora Hirvonen piti esitelmän Finnish School Health Education Viewed Through an Information Literacy Lens ja Anna-Maija Huhta Health Information Literacy Practices of Young Bloggers: A Nexus Analytical Study.

Viimeksi päivitetty: 24.4.2020