Lennokit Kaivosvalvonnan Tukena (LeKaT)

Project description

Hankkeessa kehitetään drone-menetelmiä ensisijaisesti kaivosvalvonnan tueksi, mutta ne soveltuvat yleisemminkin ympäristön tilan seurantaan. Ensimmäinen menetelmä keskittyy kehittämään lämpökamerapohjaisten lennokkimittausten hyödyntämistä yhdessä maastomittausten ja laboratorioanalyysien kanssa. Toisessa menetelmässä lennokkien avulla tuotettuja 3D-malleja hyödynnetään kaivosten sulkemistoimien yhteydessä. Hankkeessa luodaan menetelmätietopankkia, jota voidaan jatkossa kaivoksilla hyödyntää sopivien mittausmenetelmien valinnassa. Tutkimuskohteina toimivat Saattoporan kaivos Kittilässä, Boliden Oy:n Kevitsan kaivos Sodankylässä sekä Hituran suljettava kaivos Nivalassa.

Hankkeen toteuttajina toimivat Geologian tutkimuskeskus ja Oulun yliopisto. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 313 184 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston tukea on 234 888 €. Muita ulkopuolisia rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Maa ja vesitekniikan tuki ry., Boliden Kevitsa Mining Oy, Oulun rakennustekniikan säätiö, AA Sakatti Mining Oy, AFRY Finland Oy, Mitta Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Radai Oy, Geobotnia Oy ja Inno-Cad Oy.

Yhteystiedot:

Hannu Panttila
Geologian tutkimuskeskus
hannu.panttila (at) gtk.fi

Anne Tuomela
Oulun yliopisto, Rakenteet ja rakentamisteknologia
anne.tuomela (at) oulu.fi

Hankkeen sivut GTK:n palvelussa: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/lennokit-kaivosvalvonnan-tukena-lekat/

Project coordinator

Geologian tutkimuskeskus

People

Anne Tuomela

University Teacher and Researcher, Chairperson of the Civil Engineering
Anssi Rauhala

Anssi Rauhala

University Teacher and Researcher
Heini Postila

Heini Postila

Postdoctoral Researcher