Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikkö

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikkö (CIV) pyrkii kohti älykästä, kestävää, joustavaa ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä.

CIV:n tutkimus kohdistuu teknologioiden mahdollisuuksiin, systeemiseen ymmärtämiseen ja ihmiskeskeisiin ratkaisuihin rakenteiden ja rakennetun ympäristön elinkaaren aikana. Tutkimuksen painopisteitä tarkennetaan aktiivisessa yhteistyössä teollisuuden ja sidosryhmien kanssa sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa. CIV:n tutkimus on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja tieteellisesti laadukasta.
Maikkulan vesitorni

Tutkimus

Tutkimuksemme kohdentuu rakentamisen ydin alueisiin; teknologiaan, ihmiskeskeisyyteen ja systeemeihin.
Tutkimuksen läpileikkaavat teemat

  • teknologia: automaatio, digitalisaatio, AI
  • Ihmiskeskeisyys: terveys, kestävyys
  • systeemit: rakennuskoneet, liikennejärjestelmät, rakennettu ympäristö, suunnittelujärjestelmät

Tutkimusryhmät: