Kotimaan matkailu kiinnostaa – tuotteet perustuen aitouteen ja alkuperäisyyteen!

Kotimaan matkailun houkuttavuus on noussut korona-aikana ulkomaan matkailun tyrehdyttyä rajoitusten johdosta.
Suo

Ihmiset ovat ymmärtäneet lähialueiden matkailullisen arvon, havainneet lyhyiden etäisyyksien helppouden ja löytäneet paikkoja, joita eivät tienneet lähialueilla olevankaan. Matkailullisen kiinnostuksen lisääntyminen lähiseuduille on vastaavasti nostanut tarvetta kehittää uusia tuotteita tai parantaa olemassa olevia matkailutuotteita ja -kohteita.Matkailun juju piilee siinä, että haluamme kokea matkallamme jotain meille uutta ja mieleenpainuvaa. Matkailijaa kiinnostavat omaperäisyys ja aitous, ja matkailun kehittäminen pitääkin perustua siihen, mitä on olemassa, eli oman alueen vahvuuksiin. Suomen eri alueet ovat kaikki omaleimaisia ja kiinnostavia. Pohjois-Pohjanmaan vahvuus Suomen soisimpana maakuntana on luonnollisesti suot, eli kohdistakaamme katse kohti suopursulta tuoksuvia soita! Sieluni silmin näen aamu-usvan leijumisen suon yllä, haistan suon tuoksun, tunnen suussani herkullisten juolukoiden maun ja ihailen uskomatonta tähtitaivasta talviöinä.Soiden lisäksi paikallisia elinkeinoja voi myös hyödyntää matkailussa. Tästä hyvänä esimerkkinä Nivalan alueella ovat lehmät, joita on kaupungissa enemmän kuin asukkaita. Tuotteistamalla alkutuotannon, pellot ja eläimet saataisiin alkutuotannon arvo nousemaan ja lisäämään siten ihmisten tietoisuutta vaikkapa ’mistä maito tulee’, eli kaupan kylmäkaapista vai lehmästä? Varsinkin lapsiperheitä kiinnostavat kaikki eläimet, joten tuotekehitysharkintaan kannattaa ottaa vaikkapa tallikissat, paimenkoirat, lampaat ja rekihevoset.Tuotteistaminen vaati luonnollisesti aikaa ja vaivaa. Matkailualalla lukumääräisesti yrityskoot ovat yleisesti pieniä, ts. mikro tai pienyrityksiä, eli yrittäjä tai yrittäjäpariskunta hoitaa arjen liiketoiminnan pyörittämisen eikä aikaa tai resursseja ole uusien tuotteiden kehittämisen. Mikro- ja pienyritysten kannattaakin verkostoitua saadakseen lisäresursseja.Verkostoitumisapua ja kehittämisapua saa myös osallistumalla erilaisiin hankkeisiin. Kerttu Saalasti Instituutissa on tällä hetkellä meneillään kaksi matkailuhanketta: kansainvälisiin asiakkaisiin keskittyvä Pohjois-Pohjanmaa, Kainuun ja Vienan Karjalan alueella toimina TourSME – tourism cooperation between SMEs, jossa 16.–17.2. Kuhmossa järjestettävässä tapahtumassa pääsee yhdessä suomaisten ja venäläisten matkailutoimijoiden kanssa kehittämään uusia tuotteita. Tapahtumassa on mukana myös arvovaltaisia kansainvälisiä matkailijoita Suomeen tuovia agentteja arvioimassa ja sparraamassa tuotekehitystä, jotta taataan aihioiden kansainvälinen kiinnostavuus.Maakunnallisena matkailuhankkeena on LAKU-laaksoista kukkuloille, joka kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan matkailualan mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn kohentamiseen, toiminnan uudistamiseen ja tuotteiden kehittämiseen kuluttajien mm. COVID-19-pandemian synnyttämien uusien tarpeiden sekä Visit Finlandin kestävän kehityksen ja kansainvälisyyskriteerien mukaisiksi. LAKUssa on meneillään verkostoitumisen lisäksi nykyisten tuotteiden kehittämiskohtien määrittely mm. digitaalisuuden lisäämiseksi.

Kirjoittaja: Kyllikki Taipale-Erävala, TkT, Dosentti, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Lisätietoja hankkeiden toiminnasta: kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi

Kuva: Minna Kilpeläinen