Matkaillaan kesällä lähialueella ”laaksoista kukkuloille”

Kesä on erinomaista aikaa tutustua kotimaan kohteisiin ja harrastaa lähimatkailua. Nivalan, Kärsämäen ja Raahen seudulla löytyy monia mielenkiintoisia vierailukohteita ja yöpymispaikkoja. LAKU eli ”Laaksoista kukkuloille” -matkailuhankkeessamme on mukana 33 innokasta yrittäjää Raahen ja Nivala-Haapajärven seudulta. Yrittäjät tarjoavat monipuolisia matkailupalveluja: luontoretkiä, maaseutumajoista, kulttuuritoimintaa, elämysretkiä, kahvila- ja hyvinvointipalveluja. Vaikka yrittäjien tarjoamien palvelujen kirjo on laaja, yhdistävänä tekijänä ovat luontomatkailun arvot kuten luontokeskeisyys, paikallisuus, vastuullisuus, lähiruoka sekä yksilöllisyys.
ulkoilmamuseo Crazyland

Uusia matkailun trendejä ovat esimerkiksi ”second city travel” eli turistimassoja välttelevä matkustaminen epätyypillisiin kohteisiin ja epätyyppilliseen aikaan sekä yksilöllisiin ja aitoihin kohtaamisin perustuva matkailu eli transformatiivinen matkailu. Trendit pohjautuvat meille suomalaisille aivan arkisiin asioihin; paikallisuuteen, luontoon, lähiruokaan ja aitoihin kohtaamisiin. Alueemme matkailu voisikin tarjota palveluja juuri uusia elämyksiä hakeville asiakkaille. Haasteena on, miten osaamme matkailussa arvottaa eli hinnoitella pullan leipomisen, saunomisen savusaunassa tai talvisen tähtitaivaan katselun.

Digitaalisella läpivalaisulla tietoa yritysten houkuttelevuudesta asiakkaalle

Viime syksynä käynnistynyt EAKR:n rahoittama hanke ”Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella -LAKU” tukee yritysten tuottamien matkailupalveluiden houkuttelevuuden, näkyvyyden, saavutettavuuden ja ostettavuuden parantamista. Hankkeessa tehtiin keväällä yritysten digitaalinen läpivalaisu, jossa tarkasteltiin yrityksen digitaalisuuden tasoa arvioimalla nettisivujen ominaisuuksia ja houkuttelevuutta 17 muuttujan avulla. Läpivalaisun lähtökohtana on asiakasnäkökulma, ja sen tekee ”asiakkaan ominaisuudessa” ulkopuolinen puolueeton taho.

Nykyasiakas aloittaa matkan suunnittelun tutustumalla verkkosivuihin. Palvelun tarjoajan kannattaa muistaa, että asiakas on usein kärsimätön eikä hänellä välttämättä ole aikaa nähdä vaivaa tiedon hankkimiseksi. Kaiken tiedon ja matkaan vaikuttavien seikkojen tulisi löytyä nettisivuilta helposti. Yrityksen sivut ovatkin se käyntikortti, joka luo palveluista ensivaikutelman asiakkaalle.

Toteutettu matkailuyritysten läpivalaisu vahvisti, että kotisivujen merkitys on LAKU-hankkeessa mukana olevissa yrityksissä oivallettu. Yleisesti sivut olivat varsin hyvätasoisia ja houkuttelevia asiakkaan näkökulmasta. Keskeisiä asioita, joihin yritysten kuitenkin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota ovat:

1. Löydettävyys hakukoneissa: Varmista, että hakukoneella on mahdollista löytää sivustosi.
2. Kuvat: Panosta kuviin. Hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
3. Yhteydenotto yritykseen: Yhteystiedot tulee olla lähes joka puolella näkyvissä.
4. Tuotepaketit: Tuotteistettu paketti on helppo myydä ja helppo asiakkaan ostaa.

Tuotteistamisklinikoilla kehitystyötä eteenpäin

Digitaalisen läpivalaisun jälkeen pidettiin halukkaille LAKUlaisille tuotteistamisklinikat toukokuussa 2022. Klini-kat oli jaettu soveltuviksi tuotteille, joista

  • Ready-tasoisella toimijalla on ajatus tekemisestä, mutta ei valmista tuotetta
  • "Steady" - tasoisella toimijalla on viimeistelyä vaativa tuote tai ongelmia myynnissä
  • "Go" - tasoisella toimijalla on valmis tuote, mutta tuotetta tai toimintaa halutaan viimeistellä

Klinikkailloissa käytiin vilkasta ja monipuolista yhteiskeskustelua. Iltojen jälkeen yrittäjillä oli lisäksi mahdollisuus jatkaa tuotekehitystä ohjatusti varaamalla klinikat vetäneeltä Maija Piipolta erillisiä tuotekehityksen sparrausaikoja.
Tulevana kesänä voisimmekin seikkailla lähialueella epätyypillisissä matkailukohteissa, vierailla kotiseutumuseoissa, kulttuuritapahtumissa ja luontokohteissa. Voimme omalta osaltamme myös edistää pienten matkailuyritysten kehitystä antamalla kiitosta ja kannustavaa palautetta!

Kirjoittajat:
Ulla Lehtinen, TkT, erikoistutkija, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kyllikki Taipale-Erävala, yliopistotutkija, dosentti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Lisätietoja:
ulla.lehtinen@oulu.fi

LAKU-hanke

https://www.visitraahe.fi/
https://www.visitnivala.fi/
https://visitkarsamaki.fi/