Matkaillaan mereltä vaaroille!

Väljyys, luonto ja turvallisuus houkuttelevat matkailijoita maaseudullemme. Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 % Suomen pinta-alasta, mutta vain 5 % väestöstä asuu vakituisesti alueella. Luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailupalvelujen tarjoaminen luo uusia mahdollisuuksia harvaan asuttujen alueiden yrittäjille, ja antaa uutta elinvoimaa.
Hailuodossa otetussa talvisessa kuvassa meren ranta ja kalastusvälineitä sinisen taivaan alla

Suomen matkailun keskeisiä tavoitteita on luoda maahamme vastuullisuuden periaatteita noudattavia matkailukohteita. Erityisesti luontoon liittyvissä matkailupalveluissa tulisi panostaa kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen. Harvaan asutuilla alueilla vähähiilisyyden ja kierrätyksen tavoitteet ovat kuitenkin haaste, kun kohteisiin pääsee vain autolla, toimiva jätehuolto puuttuu ja kallis energia vaikeuttaa nyt kannattavuutta.

Toinen keskeinen haaste on yhteisten palvelukonseptien luominen. Harvaan asuttujen seutujen pienillä yrityksillä on runsaasti mielenkiintoisia palveluita ja tuotteita, jotka eivät kuitenkaan yksinään riitä houkuttelemaan kansallisia, saati sitten kansainvälisiä matkailijoita. Kehittämällä yhteistyötä esimerkiksi liikennöitsijän, majoituksen, ravintola- ja ohjelmistopalveluiden tuottajien kesken voidaan luoda vastuullisuuden ehdot täyttäviä, mielenkiintoisia palvelukokonaisuuksia. Jotta alueellisia ja alueiden välisiä palvelukonsepteja pystyttäisiin kehittämään, on yrittäjien tunnettava ja luotettava toisiinsa, tunnistettava parhaat käytännöt ja luotava yhteiset pelisäännöt pohjautuen kestävän matkailun periaatteisiin.

MERVA – Mereltä vaaroille: pienten matkailutoimijoiden vastuullisen verkostoitumisen edistäminen on syksyllä 2022 aloitettu matkailualan toimijoille tarkoitettu hanke, joka jatkuu lokakuulle 2023. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toiminta kohdistuu maantieteellisesti Perämereltä Itä-Suomen vaara-alueille.

Pyrkimyksenämme on lisätä pienten syrjäisten harvaan asuttujen alueiden matkailuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista sekä edistää vastuullisten toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen oppimista. Käynnistämme matkailutoimijoiden "kiltatoimintaa", joissa jaetaan asiantuntijatietoa, kohtautetaan yrittäjiä ja muita toimijoita sekä jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi järjestämme vierailuja sekä opintomatkan kotimaahan ja Pohjois-Ruotsiin.

Toimimme yhdessä matkailualan yritysten sekä hankevetäjien, tutkijoiden, yrityskehitystoimijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa.

Author:
Ulla Lehtinen, TkT, erikoistutkija, projektipäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE