Miten VALOsta tuli OV-info

Palveluille ja hankkeille on joskus aika haasteellista etsiä nimiä. Omistajanvaihdosinfo -nimi päätettiin syksyllä 2023, kun pohdimme nimeä VALO-hankkeessa tuotettuun animaatiovideoon. Nimeä mietittiin, kyseltiin kavereilta ja käyttäjiltä ja vaihtoehtoja pyöriteltiin pitkään. Lopulta, kun päätös piti tehdä, se löytyi teeman alkulähteiltä. Nimi kertoo oleellisen: omistajanvaihdoksen ja siitä saatavan tiedon. Tässä blogissa kerrotaan, miten Omistajanvaihdosinfo-palvelu toteutettiin.

OV on lyhenne sanoista omistajanvaihdos ja se on asian parissa työskentelevien yleisesti käyttämä termi. Siksi olikin yksinkertaista käyttää uudesta palvelusta nimeä Omistajanvaihdosinfo ja OV-info. Selaimessa molemmat ohjaavat samalle sivulle. Omistajanvaihdos on sateenvarjokäsite, joka pitää sisällään kaikenlaiset yritysten omistajanvaihdokset eli liiketoimintakaupat, osakekaupat, sukupolvenvaihdokset ja kaikki niiden eri variaatiot. Pohdimme, onko käsite yhtä tuttu yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitsevalle potentiaaliselle ostajalle. Ei välttämättä, mutta toivomme, että tulevaisuudessa on. Tässä eri toimijoilla on vielä tekemistä.

Toinen pohdintaa aiheuttava käsite on ostaja ja myyjä. Olisiko parempi käyttää luopuja ja jatkaja? Millaisia mielikuvia nämä aiheuttavat? Luopuminen saattaa yhdistyä ”luovuttaa”-verbiin, joten emme halunneet käyttää sitä. Nämä ovat vain pari esimerkkiä siitä, että yrityksen omistajanvaihdos saattaa nostaa osapuolille monenlaisia tunteita ja tuntemuksia ja käytetyt termit saattavat olla moninaisia.

Yhtä kaikki, VALO-hankkeen alussa palvelun toteutusmalli haki vielä paikkaansa, mutta taustalla oli hankesuunnitelmassa mainittu ongelma ja tarve: hyvää omistajanvaihdostietoa on paljon, mutta se on pirstaleista ja kentältä on noussut esiin tarve koota olemassa oleva tieto ja materiaalit yhteen paikkaan.
Omistajanvaihdosinfoa on kehitetty yli kahden vuoden ajan. Kehittämisessä on ydinryhmän lisäksi ollut mukana laaja joukko asiantuntijoita ja yrittäjiä. Olemme järjestäneet työpajoja, kyselyitä, keskusteluita. Olemme kuunnelleet ja puhuneet. Jossain vaiheessa saavutettiin saturaatiopiste siitä, mitä palvelussa pitää vähintäänkin olla. Tuloksena oli, että omistajanvaihdos on matka ja tulee välttää käyttämästä termiä prosessi. OV-infossa matkan tekoa tukee tietopankki, jossa on tarkempaa tietoa omistajanvaihdokseen liittyvistä kysymyksistä.

Toteutuksessa hyödynnettiin paitsi sidosryhmiä, myös palvelumuotoilua. Tavoitteena oli, että palvelu toteutetaan mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Tämän perusteella tehtiin prototyyppi, jonka testauksessa hyödynsimme laajaa joukkoa sidosryhmiä. Prototyypin perusteella toteutettiin kaksiosainen tarjouskilpailu, jossa jatkoon päässeet tekivät yksinkertaisen demon. Demon tekemisestä maksettiin korvaus, koska emmehän halunneet teettää turhaa työtä niille, jotka eivät pääse varsinaiseen toteutukseen. Taas hyödynsimme sidosryhmien asiantuntijuutta lopullisten tarjousten vertailussa. Sidosryhmät pisteyttivät käytettävyyden ja visuaalisuuden. Hankintapäätöksen perusteena ei siis ollut pelkkä hinta.

Palataan taas syksyyn 2023. Palvelun nimi oli päätetty. Tekemistä on paljon ja tiedon tuottaminen sivustolle osoittautuu isoksi työksi. Vähän jopa jännitti, että saammeko koottua riittävän kattavasti tietoa. Syksyn aikana sidosryhmät testasivat palvelua vielä kaksi kertaa ja käsittelimme kehitysideoita.

Tammikuussa 2024 Omistajanvaihdosinfo näki vihdoin valon ja se julkaistiin 31.1.2024. Julkaisutilaisuus ei ollut pelkästään ”napin painallus”, vaan se lähetettiin YouTuben kautta Oulun yliopiston studiosta. Mukana oli asiantuntijoita ja lähetystä seurasikin parhaimmillaan yli 130 katsojaa. Tätä kirjoittaessa katsojia on jo 251, joten palvelu tuntuu tosiaan kiinnostavan kohderyhmäänsä.

Emme ajattele, että palvelu on vielä valmis, vaan nyt sitä testataan tosipaikassa. Sisältöä kehitetään ja päivitetään kevään ajan, ja toivommekin sinne lisää materiaalia. Kentällä on paljon asiantuntemusta ja valmistakin materiaalia, jota lisätään palveluun sitä mukaa, kun kirjoittajia ja materiaalia löytyy. VALO-hankkeen osalta palvelun kehittäminen päättyy kesäkuussa. Sen jälkeen Suomen Yrittäjien organisoima Omistajanvaihdosfoorumi ottaa sen omakseen ja jatkaa ylläpitoa ja kehittämistä. Siihen asti toivomme rakentavaa palautetta ja kehitysehdotuksia sekä tietenkin sisältöä ja uusia sisällöntuottajia.

Tutustu OV-infoon täältä!

Kirjoittaja:
Laura Veikkola, projektitutkija, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE