VALO - Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä

Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta, jonka sisältämiä palveluja ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku, tieto- ja materiaalipankki ja verkkokoulutus. Sähköiset palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia.

Rahoittajat

Valo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Maaseuturahasto

Rahoituksen määrä

490 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tausta: Omistajanvaihdokset (OV) ovat teema, joka koskee koko Suomea. Näin ollen omistajanvaihdosten onnistuminen ei ole vain yhden maakunnan tai kunnan asia. Haasteena on, että Suomessa on toteutunut viime vuosina aivan liian vähän sekä omistajan- että sukupolvenvaihdoksia. Tästä syystä lähes puolet pienyrityksistä ei löydä toiminnalleen jatkajaa. Tilastojen perusteella Suomessa tulisi tehdä 5000 vuodessa omistajanvaihdosta, mutta tällä hetkellä niistä toteutuu noin puolet. Pk-yritysbarometri kevät 2021 mukaan Pk-yrityksistä lähes 40 % suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Maaseudulla haasteita asettaa palveluiden keskittyminen ja vetäytyminen maaseudulta sekä maakuntien eri käytänteet. Julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen on avainasemassa näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Tavoite:

Hankkeen tavoitteena on: 1) tuottaa tasapuolisia helposti saavutettavia sähköisiä OV-palveluja ja 2) vahvistaa palvelutuottajien toimintaedellytyksiä. Alustalle tuotettavia sähköisiä palveluita ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku sekä tieto- ja materiaalipankki. VALO-akatemian verkkokurssit tukevat ja vahvistavat yritysneuvojien ammatillista kehittymistä. Koulutus selkeyttää myös markkinaehtoisten toimijoiden kuten yritysvälittäjien ja lakiasiaintoimistojen yhteistyömahdollisuuksia ja toimintaa.

Toteutus:

Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa sähköisten erityispalvelujen helpon ja tasapuolisen saatavuuden. Hankeaikainen kehitystyö tehdään yhteistyössä OV-Forumin toimijoiden ja OV-asiantuntijaverkostojen kanssa.

Sähköiset palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. Alusta mahdollistaa myös kansainvälisen toiminnan esim. ulkomaisten yritysostajien hankinnan. Hankkeessa selvitetään lisäksi edellytykset VALO-osaamiskeskittymän liittämiseen osaksi Suomen (E)DIH-verkostoa.

VALO-hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti / mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ja osatoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Palvelu:

Hankkeessa toteutettu omistajanvaihdosinfo-palvelu löytyy nyt osoitteesta ovinfo.fi.