Nämä rakkaat laaksot ja kukkulat matkailijoiden silmin/silmiin?

Edelleenkin moni meille itsestäänselvyys – kuten luonnossa kulkemisen vapaus marjoja poimien, lehmien laiduntaminen niityllä ihmisten nähtävillä – ovat vielä varsin vähäisesti hyödynnetty matkailullisesti. Monen näiden kohdalla on kunnolla vielä tiedostamatta, kuinka monelle matkailijalle tämä voisi olla ikimuistettava elämys.

”Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa…” , Maamme-laulun sanat ja tunnelma on saattanut vallata monen kotimaan matkailijan mielen tänä vuonna – yöpymisten määrä heinäkuussa 2021 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan historian korkein. Kotimaisten vapaa-ajan yöpymisten määrä oli peräti 30 % korkeampi kuin kaksi vuotta sitten. Pohjois-Pohjanmaalla kasvu oli hieman keskimääräistä pienempää (21%). Tilastoissa on kuitenkin mukana vain ne majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai matkailuvaunupaikkaa. Korona-epidemia kasvatti jo nousussa olevaa trendiä, jossa luonnonrauha, hiljaisuus ja kestävyys ovat nyt vetovoimatekijöitä ja yksittäiset mökit puuttuvat näistä tilastoista - erämaamökeistä ja lammaspaimenista puhumattakaan. Yksilölliset pienet kohteet ovat Pohjois-Pohjanmaan vahvuuksia, mutta niiden löytäminen on usein työlästä.

Edelleenkin moni meille itsestäänselvyys – kuten luonnossa kulkemisen vapaus marjoja poimien, lehmien laiduntaminen niityllä ihmisten nähtävillä – ovat vielä varsin vähäisesti hyödynnetty matkailullisesti. Monen näiden kohdalla on kunnolla vielä tiedostamatta, kuinka monelle matkailijalle tämä voisi olla ikimuistettava elämys. Mikroyrittäjillä on usein kädet täynnä käytännön työtä, eikä omat resurssit tahdo riittää palveluiden ja tuotteiden näkyvyyden kasvattamiseen kotimaisten, saati sitten kansainvälisten matkailijoiden silmiin asti. Tämän takia monet ainutlaatuiset kohteet tahtovat jäädä enemmän tai vähemmän kätketyiksi helmiksi ja hiomattomiksi timanteiksi, vaikka moni niistä olisi aika pienillä panoksilla iso vetovoimatekijä!

Mikä ratkaisuksi? LAKU-hankkeesta tukea yrittäjille!

Syyskuun alusta käynnistynyt EAKR:n rahoittama ”Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella ( LAKU)”-hanke kohdistuu tähän tarpeeseen: tavoitteena on tukea yritysten tuottamien matkailupalveluiden houkuttelevuuden, näkyvyyden, saavutettavuuden ja ostettavuuden parantamista. Hankkeen toimenpiteinä matkailutoimijoille suunnatut työpajat toteutetaan etupäässä toiminnallisina webinaareina, joissa hyödynnetään virtuaalisia fasilitointimenetelmiä ja vertaisarviointia ja -kehittämistä. Hanketta koordinoi OY/MicroENTRE ja osatoteuttajina ovat Raahen seudun kehitys, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta (Kärsämäki) sekä NIHAK ry.

Yritysten välisellä yhteistyöllä on mahdollista kehittää ainutlaatuisten, kiinnostavien ja helposti niin fyysisestä kuin digitaalisesti löydettävien, saavutettavien ja ostettavien kansainväliset kriteerit täyttävien matkailupakettien tuotteistamista. Yhtenä keskeisenä näkökulmana on jo tunnettujen matkailukeskuksien ulkopuolisien alueiden (erityisesti Raahen ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa) mikro- ja pk-yritysten matkailuelementtien omaperäisyyden vahvistamisessa, vetovoimaisuuden sekä elämyksellisyyden tuotteistamisessa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat tässä tärkeä osatekijä. Hankkeen myötä alueen matkailutoimijoiden palvelut ja tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita, ja ne ovat helpommin asiakkaille näkyvillä, löydettävissä, saavutettavissa ja ostettavissa.

Kysy lisää hankkeestamme ja tule mukaan!

LAKU-hankkeen projektipäällikkö

Erikoistutkija Katariina Ala-Rämi
050 350 9471
katariina.ala-rami​@​oulu.fi

https://www.oulu.fi/fi/projektit/laku-laaksoista-kukkuloille-nakyvyytta-maaseutumatkailuun-digitalisaatiolla-ja-tuotteistamisella

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 09/2021.