Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti – vahva historia, katse tulevassa

Kuluva vuosi on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 20-vuotisjuhlavuosi.
Matti Muhos

Instituutti on saanut nimensä Oulun yliopiston perustamiseen 1958 keskeisesti vaikuttaneelta opetusministeri Kerttu Saalastilta. Saalastin syntymäpäivänä 21.9. järjestetyssä 20. Kerttu Saalasti -seminaarissa juhlistettiin vuonna 2000 perustetun instituutin kasvutarinaa otsikolla ”Kansainvälisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta”.

Mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin keskittyvänä kansainvälisenä tutkimusinstituuttina Kerttu Saalasti Instituutti on ainoa laatuaan. Ministeri Saarikko kuvasi seminaariin lähettämässään tervehdyksessä instituutin kasvutarinaa osuvasti: ”Opetusneuvos, ministeri, kansanedustaja Kerttu Saalastin (1907-1995) tavoite on toteutunut. Yritteliäisyys, rohkeus ja usko sivistyksen voimaan ovat tehneet Oulun yliopistosta ja sen mikroyrityksiin keskittyvästä tutkimusinstituutista, Kerttu Saalasti Instituutista, ainutlaatuisen toimijan, joka on juurevasti läsnä omalla alueellaan ja toimii kansainvälisesti luoden konkreettisia, käytännönläheisiä ratkaisuja koko ihmiskuntaa koskeviin ongelmiin.”

Meillä on vahva historia, mutta katse tulevassa: Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisissä neuvotteluissa on sovittu, että Oulun yliopisto saa uuden valtakunnallisen tehtävän, mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen, ensi vuodesta alkaen. Tätä tehtävää hoitaa Kerttu Saalasti Instituutti. Instituutillamme on sille osoitetun tehtävän myötä vastuu mikroyrityk­siin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvasta tutkimus- ja koulutustoiminnasta Suomessa.

Instituutin tutkimusteema on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus, jota varten tuotamme uutta tietoa mikroyrittäjyyden, tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja alueellisen erinomaisuuden näkökulmista. Instituutti tekee osaamisalueellaan uraauurtavaa tutkimusta, jolla on poikkeuksellisen suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kerttu Saalasti Instituutti on saavuttanut lyhyessä ajassa edelläkävijäaseman mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin keskittyvässä tutkimuksessa.

Myös kansalliset ja kansainväliset tutkimusrahoittajat ovat tunnistaneet mikroyritysten eteen tehtävän työn merkityksen. Instituutti koordinoi ja on osatoteuttajana vuosittain noin 30 tutkimushankkeessa, joita ovat rahoittaneet ja rahoittavat mm. EU:n tutkimuksen puiteohjelmat ml. Horisontti 2020, Suomen Akatemian strateginen tutkimusneuvosto, Business Finland, kansainväliset ja kansalliset rakennerahastot sekä eri ministeriöt, yritykset, kunnat ja seudulliset toimijat.

Oulun yliopisto käynnisti keväällä 2020 valtakunnallisen mikroyrittäjyyden verkkokoulutuksen. Mikroyrittäjyyden valtakunnallinen koulutus mahdollistaa jatkuvan oppimisen sekä ketterän ja ennakoivan vastaamisen nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Tuloksena syntyy ajasta ja paikasta riippumaton, asiakaslähtöinen ja vuorovaikutteinen verkkokoulutustarjonta, joka huomioi mikroyritysten erityispiirteet.

Mikroyrityksiin kohdistuva tutkimus- ja koulutustoiminta on kestävän kansantalouden näkökulmasta välttämätön investointi tulevaisuuteen. Toimimme sillanrakentajana paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Instituutti on kasvanut 20 toimintavuotensa aikana tutkimusins­tituutiksi, jolla on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tutkimusprofiili, vahva kansainvälinen yhteistyöverkosto ja vastuu profiilinsa mukaisen valtakun­nallisen tehtävän toteuttamisesta.

Lainaan lopuksi Kerttu Saalastin ajatusta Oulun yliopiston ensimmäiseltä syyslukukaudelta: ”Tieteellisen tutkimuksen apua tarvitaan kipeästi monien Pohjois-Suomen suurten kysymysten selvittämiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi. Odottavat katseet kiinnittyvät Oulun yliopistoon ei vain pohjalaisessa, vaan valtakunnallisessa ja koko ihmiskuntaa palvelevassa mielessä.” Nämä sanat ovat erittäin ajankohtaisia ryhtyessämme toteuttamaan uutta valtakunnallista tehtävää.

Kirjoittaja:

Matti Muhos

johtaja, professori

Kirjoitus on julkaistu 27.9.2020 Keskipohjanmaa-lehden Yläkerta-artikkelina.