Teollisuusmatkailusta uutta nostetta Pohjois-Pohjanmaan luontomatkailuun?

Hanketyössä on parasta sen tuomat mahdollisuudet erilaisiin kohtaamisiin ja sen kautta oppimiseen ja oivalluksiin. Keskustelut ovat hyvin antoisia: tapaamme alueilla mitä mainioimpia alueen matkailuyrittäjiä ja kuulemme kuin heidän palveluistaan ja tuotteistaan. UMBR-ELLA- ja LAKU-hankkeiden yhteydessä matkustimme yhdessä Puolaan, Varsovaan ja Poznaniin, tapaamaan matkailupalveluita tuottavia mahdollisia yhteistyökumppaneita. Näissä kohtaamisissa olen tajunnut, kuinka paljon laadukasta tarjottavaa Pohjois-Pohjanmaalla olisi kansainvälisten matkailijoiden yhä kasvavaan kiinnostukseen etenkin luontomatkailua ja elämyksiä kohtaan. Myös teollisuusmatkailu on kasvava trendi.
naisia keskustelemassa toimistossa
Verkostoitumismatkalla Puolan Poznanissa käytiin tutustumassa mm. Kiribati Clubiin puolalaisen matkatoimiston edustajien kanssa. Oikealla Sirpa Törmä, Tonttu Tärmön paja Oy:stä. Kuva: Katariina Ala-Rämi

Visit Finlandin matkailullisista suuralueista (Helsingin seutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikon ja saariston alue) Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ulottuvat kaikki muut suuralueet omine vahvuuksineen paitsi Helsingin seutu. Toki Oulun seutu tarjoaa myös urbaanin kokemuksen. Puolalaisille matkanjärjestäjille kerroimmekin Pohjois-Pohjanmaan olevan vähän kuin Suomen pienoismalli: voit kokea Lapin, shoppailut, monipuoliset aktiviteetit, tunturit, meri- ja järvielämykset, metsät, kulttuurin ja luonnon rauhan niin, että voit tehdä päivämatkan mihin tahansa näistä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kokoamien tilastojen mukaan alueen majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä noin 1,89 miljoonaa kertaa vuonna 2022 (ennakko). Yöpymisvuorokaudet olivat edellisen vuoden tasolla. Vaikka kotimaisten matkailijoiden osuus tästä on noin 85% ja ulkomaisten 15%, kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alenivat kahdeksan prosenttia ja ulkomaisten kasvoivat 116 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan markkinaosuus koko Suomen kaikista yöpymisistä oli viime vuonna 8,6 % (10,8 % v. 2021), kotimaisista yöpymisistä 9,6 % (11,5 % v. 2021) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 5,4 % (5,9 % v. 2021). (Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). Eli vaikka kansainväliset matkailijat löytävät jo kasvavissa määrin tänne, on potentiaalista käytössä vain murto-osa. Miten kansainväliset matkailijat saataisiin siis löytämään tänne?

Teollisuusmatkailun uudet tuulet

Teollisuusmatkailua lienevät useat meistä harjoittaneet jossain muodossa, vaikka sanana se voi olla ihan uusi. Olet kenties käynyt maatilalla, panimo- tai viinitilavierailulla tai vaikkapa karkkitehtaalla. Teollisuusmatkailu on kasvava trendi, jossa alueen elinkeinot paketoidaan ja myydään palveluiden ja tuotteiden muodossa matkailijoille, ja näin saadaan alueelle kiinnostavia vierailukohteita ja elämyksiä.

Toisaalta liike-elämän perinteiset yritysvierailut eivät ole minnekään katoamassa; asiakkaat on tärkeä kohdata kasvokkain luottamuksen syntymiseksi sekä säilymiseksi, ja heidän pitää myös päästä tutustumaan omin silmin tuotteisiin. Toisaalta yritysvierailijat tarvitsevat majoituksen, ruokailut sekä muut palvelut tullessaan vierailemaan yhteistyöyrityksissä. Matkailualueen yritysten keskinäinen yhteistyö mahdollistaa täyden palvelutarjonnan helpon ostettavuuden. Tästä hyötyy niin yritys, jonka ei tarvitse käyttää aikaansa vieraille ohjelman luomiseen, kuin myös palveluita tarjoavat yritykset, jotka voivat keskittyä ennen kaikkea asiakkaiden palvelemiseen.

Asiakkaat saadaan parhaiten tyytyväiseksi sekä vierailuun että yhteistyöyrityksiin, kun toteutuksesta vastaavat asiantuntijat, jotka pystyvät hyödyntämään alueen historian ja vahvuudet sekä tuottamaan palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden arvomaailmaa. Mieleenpainuva yhteinen kokemus luo hyvän pohjan asiakassuhteelle. Esimerkiksi ekologisista rakentamisratkaisuista kiinnostuneiden voi olettaa arvostavan luonnonmukaisuutta, ekologisuutta ja muita ympäristöarvoja. Esimerkkinä onnistuneesta kansainvälisestä teollisuusmatkailukohteesta voi nostaa Pudasjärven hirsipääkaupungin, jota voisi niin Pudasjärvellä kuin yleisemmin Pohjois-Pohjanmaalla käyttää houkuttelemaan matkailijoita alueelle. Tällöin on tärkeää, että tarjolla on palvelut, jotka mahdollistavat matkailijoiden määrän huomattavankin kasvun.

NOHEVA-hankkeessa kehitetään puurakentamista kansainvälisenä tutustumiskohteena

Teollisuusmatkailu on siis yksi osa monipuolista matkailukenttää, jossa matkailun keinoin paketoidaan elämyksellinen kokemus asiakasryhmälle sisältäen majoituksen ja ravintolapalveluiden lisäksi aktiviteetit ja elämykset. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa on käynnistynyt "NOHEVA – Puurakentamisesta ja matkailusta rakentuvaa vähähiilistä kriisivalmiutta" -hanke, jonka tavoitteena on tukea alueen kehittymistä puurakentamisen edelläkävijänä ja kansainvälisenä tutustumiskohteena.

Puurakentamisen yritysten verkosto on jo aloittanut toimintansa ja matkailuyritysten verkostoa kootaan syksyllä 2023. Tavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä luomaan erilaisille käyttäjäryhmille soveltuvia matkailupaketteja (kestävyys, luonto, hiljaisuus, autenttisuus) ja niiden pilotointi (Suomi, Puola, Baltia).
Näiden matkailupakettien rakentamisessa on mielekästä pitää mielessä Visit Finlandin määrittämät Suomen kansalliset myyntivaltit, joilla meidän on mahdollista erottua muista maista ja matkailijaa tekemään valintansa.

Näitä kansallisia myyntivaltteja on kuusi kappaletta, ja nämä ovat:
• Onnellisuus - elä kuten suomalainen
• Metsät - aito luontoyhteys
• Sauna - suomalaisuuden ydin
• Joulupukki - Suomen hyväntahdon lähettiläs
• Tuhansien järvien maa
• Vapaus matkustaa ja liikkua – terveellisesti ja turvallisesti


Kirjoittaja:
Katariina Ala-Rämi, FT, erikoistutkija, Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti
katariina.ala-rami@oulu.fi, p. 050-3509471