NOHEVA – Puurakentamisesta ja matkailusta rakentuvaa vähähiilistä kriisivalmiutta

NOHEVA-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta massiivipuurakentamisen keskittymänä, jossa arvoketjun yritykset toimivat verkostomaisesti perustuen vähähiilisiin ratkaisuihin. Hanke edistää myös teollisuusmatkailua tuomalla yhteen puu- ja matkailualan yrityksiä.

Rahoittajat

tukkipinot metsätien varressa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama
Nitek - Nivalan Teollisuuskylä Oy
Nivalan kaupunki
Kerttu Saalasti säätiö

Rahoituksen määrä

258 556 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Toimiessaan ekologisen puurakentamisen ”näyteikkunana” puurakentamisen verkosto houkuttelee alueelle kansallisia ja kansainvälisiä vierailijoita. Lisäksi NOHEVA -hanke tukee puu- ja matkailualan yritysten varautumista kriiseihin ja poikkeusolosuhteisiin. Hanke lisää myös alueen päättäjien tietoisuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin kriiseihin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

Hankkeen lähtökohtana on Nivalaan ja laajemmin Pohjois-Pohjanmaalle kehittyvä teolliseen massiivipuurakentamiseen ja moduulirakentamiseen keskittyvä yritysverkosto ”puurakentamisen studio”: Yritysverkostoon liittyy mm. rakennussuunnittelun ja CLT-tuotannon osaajia, sähkö- ja LVI-asentajia, rakennusmateriaalien ja komponenttien toimittajia sekä kuljetusalan yrityksiä. NOHEVA-hankkeessa yritykset muodostavat asiantuntijoiden johdolla toimialan tulevaisuuskuvan, ennakoivat mahdollisia kriisejä ja lainsäädännön muutoksia sekä varautuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yritystoiminnassa.

Hankkeella vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta massiivipuurakentamisen keskittymänä, jossa arvoketjun yritykset toimivat verkottuneina. Yritysten toiminta on kriisin kestävää ja perustuu vähähiilisiin ratkaisuihin.

Tavoitteena on, että innovatiivinen puurakentamisverkosto houkuttelee alueelle luonnosta kiinnostuneita yritys- ja henkilömatkailijoita. Hankkeessa kehitetään kestävän luontomatkailun yritystoimintaa, jossa hyödynnetään monipuolisesti lähialueen luontomatkailukohteita. Näin voidaan lisätä luonnonmukaisesta ja ekologisesta rakentamisesta kiinnostuneiden tahojen mielenkiintoa matkustaa alueelle.

Hankkeen tuloksena maakunnan massiivipuurakentamisen arvoketju toimii taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi. Hankkeen myötä puurakentamisen ja luontomatkailualan yritysten sekä muiden sidosryhmien, kuten kuntien, tietämys ja varautumisvalmius ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin lisääntyy. Kriisivalmiuden lisääntyessä myös alueellinen huoltovarmuus vahvistuu. Verkostomaisesti toimivilla yrityksillä on paremmat valmiudet myös kansainväliseen vastuulliseen liiketoimintaan.

Hankkeen pääasiallinen rahoitus on ELY-keskuksen (POPELY) EAKR-rahoitusta. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja yhteistyökumppaneina ovat Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU sekä alueen yrityksiä. Lisäksi rahoittajana on Kerttu Saalasti säätiö.

Lisätietoja:
Ulla Lehtinen, projektipäällikkö
ulla.lehtinen@oulu.fi
+ 358 50 476 1624

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi
+ 358 50 466 2832