Uutta osaamista asiantuntijatiimiin

Huhtikuusta alkaen olen saanut uusia mielenkiintoisia tehtäviä siirtyessäni vaiheittain Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta Kerttu Saalasti Instituutin Alueellinen erinomaisuus -tutkimusryhmään (REx).
Pirjo Rousu

Työurani aikana olen työskennellyt mm. prosessiteollisuudessa, ICT-alalla ja konepajateollisuudessa erilaisissa laadun- ja projektinhallintatehtävissä. Johtamieni kehittämisprojektien keskiössä on ollut yrityksen johtamisjärjestelmän kehittäminen, tuotannon tehokkuuden parantaminen tai toimintatapojen yhtenäistäminen saman yrityksen eri tehtaiden kesken. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa EAKR-rahotteisen CityIoT-hankkeen koordinaattorin tehtävien lisäksi olen toteuttanut hankevalmisteluja rahoitushakemusten laatimiseksi tutkimus- ja kehitysideoille, jossa ICT:n hyödyntäminen eri sovellusalueilla on ollut avainroolissa.

Yksi keskeisin tehtäväni REx-ryhmässä liittyy Pyhäjärven Callion Underground Rescue (UR) -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa Pyhäsalmen kaivokseen perustetaan maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jossa voidaan tehdä mm. teknologiatestausta ja harjoitella suojelu- ja pelastustoimintaa. Tehtävänäni on rakentaa ympäristöön SFS-ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukainen johtamismalli.

Organisaation kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä huomio laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdat. Järjestelmien rakentamisen viitekehykseksi valitaan usein standardi (esim. ISO standardi), laatupalkinto (esim. EFQM) tai muu kehittämismalli (esim. Lean, Six Sigma).

"Toimintajärjestelmän avulla luodaan organisaatioon systemaattinen tapa toimia

ja sen perustaksi valittu viitekehitys ohjaa ja tukee jatkuvaa kehittämistä."

Hanke tuntuu itselleni erityisen mieluiselta, koska siinä yhdistyvät osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen. Minulla monipuolinen on käytännön kokemus johtamisjärjestelmän rakentamisesta, sertifioinnista, ylläpidosta ja jatkuvasta kehittmisestä. Sen sijaan kaivos ympäristönä on minulle uusi. Standardin vaatimukset täyttävän järjestelmän rakentaminen kaivosympäristöön tarjoaa mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden tuleville kuukausille!

Otan innokkaana vastaan uudet tehtävät. Uskon että Kerttu Saalasti Instituutissa voin laajasti hyödyntää kokemustani ja asiantuntemustani laadun- ja projektinhallinnasta sekä rahoitusinstrumentteihin ja hakuprosesseihin liittyvää osaamistani.

Pirjo Rousu, projektitutkija