Underground Rescue

Projektin kuvaus

Callio Pyhäjärvi Underground Rescue -hankkeessa Pyhäsalmen kaivokseen perustetaan maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jossa voidaan tehdä mm. teknologiatestausta ja harjoitella suojelu- ja pelastustoimintaa. Hanke toteutetaan Pyhäjärven Callion koordinoimana yhteistyössä Kerttu Saalasti Insitituutin ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Katso hanke-esite.

Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (REx) toteuttaa hankkeen työpaketin tavoitteena ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin mukaisen johtamismallin kehittäminen ja laatukäsikirja. Työkokonaisuudessa
tehdään sertifioinnin valmistelevat toimenpiteet ja kehittämisen painopistealueina ovat sertifiointiin kytkeytyvät arviointimenetelmät, johtamisjärjestelmä, prosessit, laadunhallinta sekä työterveys ja turvallisuusprosessit ja -käytänteet. Hankkeen kohderyhmiä ovat kaivosyhtiöt ja niiden urakoitsijat, rakennusteollisuuden yritykset, energiayhtiöt, ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset, pelastustoimen koulutuslaitokset sekä pelastuslaitokset.

Hankkeen yleisluontoisena päätavoitteena ovat:

1) Hyödyntää Euroopan syvimmän tunnetun paikan, Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuiset olosuhteet ja tietotaito ja kehittää henkilö- ja työturvallisuusalan yrityksille sekä toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava maanalainen koulutuskeskus.

2) Karakterisoida olemassa oleva kaivosinfra uusimpia teknologiatarpeita vastaavaksi hyödyntämällä ISO 45001 standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmästandardia.

3) Luoda Suomen ensimmäinen kuilu- ja tunnelipelastuksen harjoitusrata sekä maanalaisen työturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristöinnovaatio, jossa voidaan hyödyntää täysin uudenlaista tapaa yhdistää tietoa fyysisestä todellisuudesta ja käyttää lisättyä todellisuutta ja IoT-antureita sekä mahdollistaa kansainvälisen työturvallisuus- ja suojelualan tutkimuksen verkottamisen ja EU tasoiseen tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn.

 

 

Projektin koordinaattori

Callio - Pyhäjärven kaupunki