Välttämätön tiedonlähde ja yhteiskunnan kulmakivi – kirjaston käyttäjäkyselyn tuloksia

Oulun yliopiston kirjasto oli mukana AMK- ja yhteiskirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä, joka toteutettiin syys-lokakuussa 2022.

Oulun yliopiston kirjaston käyttäjäkyselyyn saatiin 527 vastausta. Kiitokset vielä kaikille vastaajille! Käyttäjäkyselyn perusteella kirjaston eri palveluihin oltiin tyytyväisiä laajalla rintamalla, mikä ilahdutti meitä erityisesti. Tämä kysely oli ensimmäinen laajamittainen käyttäjäkysely sen jälkeen kun vuoden 2020 alussa Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto yhdistettiin Oulun yliopiston kirjastoon.

Kiitosta etenkin asiakaspalvelusta ja omatoimikäytön helppoudesta

Oulun yliopiston kirjaston palvelut koettiin sekä tärkeäksi että onnistuneeksi muun muassa seuraavissa palveluissa (asteikko 1–5):

  • Kirjaston omatoimikäyttö/itsepalvelu on helppoa (tärkeys 4,6 ja onnistuminen 4,5)
  • Saan kirjastosta ammattitaitoista palvelua (tärkeys 4,6 ja onnistuminen 4,6)
  • Saan helposti apua kirjaston henkilökunnalta (tärkeys 4,5 ja onnistuminen 4,6)
  • Julkaisupalvelut ovat toimivia (tärkeys 4,3 ja onnistuminen 4,3)

Kirjaston palveluita opiskelijakaverille tai kollegalle suositellaan kyselyn perusteella keskiarvolla 9 (asteikko 0–10).

Tässä otteita kyselyyn vastanneiden kommenteista:

"Kaikki tarvittava saatavilla, tärkeä tutkijoille, asiantuntevaa palvelua, hyvät tilat, kaikki toimii, laadukasta tieteellistä sisältöä, ilmainen, monipuolinen, omatoiminen, välttämätön tiedonlähde, yhteiskunnan kulmakivi..."

Kehujen lisäksi kirjasto sai kyselyssä myös kehittämisehdotuksia. Asiakkailta tulleet kehittämisehdotukset ovat erityisen tärkeitä kirjastolle, jotta voimme edelleen kehittää palveluitamme paremmin vastaamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeisiin.

Parannettavaa kurssikirjojen saatavuudessa ja kirjaston tiloissa

Kehittämisehdotuksissa esiin nousivat muun muassa kirjastojen tilat sekä kurssikirjojen saatavuuden parantaminen. Tiloihin liittyvässä palautteessa toivottiin työskentelytilojen viihtyvyyteen panostamista, lisää hiljaista työtilaa sekä ryhmätyötiloja varausmahdollisuudella.

Teemme työskentelytiloistamme viihtyisämpiä muun muassa uusimalla Tiedekirjasto Pegasuksen kolmannen kerroksen työskentelytilojen kalustusta sekä niiden sijoittelua.

Myös kirjaston toiveena on, että molempien organisaatioiden Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijat voisivat yhtä lailla varata kirjastojen tiloissa olevia ryhmätyötiloja. Valitettavasti tämä ei ole kirjaston ratkaistavissa. Viemme toivetta kuitenkin eteenpäin.

Kehittämisehdotuksissa toivottiin myös etenkin kurssikirjojen parempaa saatavuutta. Kurssikirjoista pyrimme hankkimaan sekä painettuja kappaleita että e-version käyttöön. Hankimme resurssiemme mukaan suosituimmista tai useammalla ryhmällä samanaikaisesti käytössä olevista kurssikirjoista lisäkappaleita sekä e-version useamman käyttäjän lisenssillä. Aineistojen riittävyydestä ja käytöstä voi antaa palautetta kirjastoon.

Kirjastoon voi aina myös ehdottaa hankittavaksi julkaisuja; lisätietoa ja hankintaehdotuslomake löytyvät kirjaston verkkosivuilta: Tee hankintaehdotus.

Toivomme jatkuvasti palautetta

Kirjastomme asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat keskiössä asiakaslähtöisiä palveluita kehittäessämme. Palautetta ja kehitysehdotuksia kirjaston palveluista, tiloista ja tietoaineistoista voi antaa kätevästi verkkolomakkeella tai sähköpostilla kirjasto@oulu.fi. Palautetta voi antaa aina myös kirjaston asiakaspalvelupisteellä asioidessa.