Tee hankintaehdotus

Kehitämme aineistotarjontaa yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Hankimme uudet aineistot ensisijaisesti henkilökunnalta ja opiskelijoilta saatujen hankintaesitysten perusteella.

Kurssikirjat

Opintojaksojen vastuuhenkilöt ilmoittavat kirjastoon uudet ja vaatimuksista poistuvat kurssikirjat kurssikirjahankintalomakkeella.

Kirjasto ostaa kurssikirjat määrärahallaan. Mahdollinen opettajan kappale hankitaan oppiaineen varoilla.

E-kirjojen käyttöoikeus on korkeakoulukohtainen. Jos kyse on e-kurssikirjan hankinnasta, hankintaehdotukset pitää tehdä erikseen yliopistolle ja ammattikorkeakoululle.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa kirjaston Oula-Finnasta.

Muu aineisto

Alanmukaista aineistoa voi ehdottaa hankittavaksi lomakkeella. Tarvittaessa autamme uuden aineiston etsimisessä.

Lehtien hankintaesityksiä voi tehdä pitkin vuotta. Yliopiston puolella lehtikokoelman valinnasta ja kustannuksista vastaavat oppiaineet. Oppiaineille lähetetään lehtilistat keväisin tilausten uusimista varten.

Hankimme myös käyttöoikeuksia elektronisiin aineistoihin, kuten erilaisiin tietokantoihin ja hakuteoksiin

Hakupyynnöt ja tiedustelut