Uutta nostetta data-analytiikasta bisnekseen

Data- ja liiketoiminta-analytiikan osaaminen ovat ratkaisevan tärkeitä, kun yritykset kilpailevat digitalisoituvassa maailmassa. Oulun korkeakouluissa on panostettu data-analytiikan koulutukseen ja uskotaan alan vetovoimaan.

Käytettävissä olevan datan määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Erilaiset sensorit, anturit ja laitteet keräävät tietoa meistä ja ympäristöstämme kiihtyvällä tahdilla samalla, kun verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa vuosittain. Samanaikaisesti kehittyvät myös analytiikan teknologiat.

Tällä kehityksellä on väistämättä vaikutusta yrityksiin ja niiden liiketoimintamalleihin. Yksi yritysten suurimmista haasteista on se, ettei valtavaa datamassaa osata vielä hyödyntää toiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Data- ja liiketoiminta-analytiikan osaaminen ovat jatkossa ratkaisevan tärkeitä, kun yritykset kilpailevat digitalisoituvassa maailmassa. Väitettä tukee myös viimeaikainen tutkimustieto, jonka mukaan datapohjaiseen päätöksentekoon siirtyminen kasvattaa merkittävästi työn tuottavuutta ja yrityksen arvoa.

Siksi yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa tarvitaan tulevaisuudessa lisää syvällistä tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä liiketoiminta-analytiikasta. Toistaiseksi ymmärrystä siitä, miten yhteiskuntien, organisaatioiden ja yksilöiden on muututtava sopeutuakseen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön, on vähän.

Koulutuksesta vetovoimaa, tutkimuksella ja yhteistyöllä nostetta

Oulun korkeakouluissa on panostettu viime vuosina voimakkaasti data-analytiikan koulutuksen kehittämiseen. Tulevaisuuden kannalta merkittävään osaamisalaan satsaaminen nähdään tärkeänä vetovoimatekijänä.

Koulutuksen kehittämisen keskiössä on uusien monipuolisten osaamisyhdistelmien rakentaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteisenä tavoitteena on saada Oulun alueelle kaivattua kokonaisvaltaista osaamista datan hyödyntämisen ympärille.

– Yhdistettynä alueen perinteisesti vahvaan ICT-osaamiseen analytiikkataidot antavat alueen yrityksille aivan uudenlaista liiketoiminnallista nostetta, toteavat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Timo Koivumäki ja Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja Ilpo Virtanen Kalevan kolumnissa 27.1.

Oulun yliopistossa alkoi syksyllä 2021 kaksivuotinen kansainvälinen liiketoiminta-analytiikan maisteriohjelma, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kauppatieteen, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen osaaminen ja vahvuudet. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyössä toteuttama maisteriohjelma on kasvattanut vuosi vuodelta suosiotaan: tammikuun 2023 englanninkielisten tutkinto-ohjelmien yhteishaussa ohjelmaan saapui jo yli tuhat hakemusta.

Maisteriohjelman lisäksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan on tulossa liiketoiminta-analytiikan pääainepolku, joka maisteriohjelmaan yhdistettynä tarjoaa vahvan teoreettista ja käytännön analytiikkataitoja yhdistävän koulutuspaketin. Luonnollisena jatkumona maisteriohjelmalle, on liiketoiminta-analytiikan oppiaineessa jatkossa mahdollista suorittaa myös tohtorintutkinto.

Myös Oulun ammattikorkeakoulussa voi opiskella data-analytiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jonka painopisteenä ovat data-analytiikan käytännön työtehtävät.

Alan koulutuksen kehittäminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan myös muiden alueen toimijoiden on reagoitava muutokseen. Koulutuksessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja ratkotaan aitoja liiketoimintahaasteita. Koivumäen ja Virtasen sanoin, yhdessä tekemisen kautta datasuosta saadaan viljava liiketoiminnan ja kilpailuedun kasvualusta.

Lisätietoja:

Timo Koivumäki, apulaisprofessori, dosentti, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Ilpo Virtanen, yliopettaja, dosentti, Oulun ammattikorkeakoulu