Onnea valmistuneille ja elämään valmistautuneille!

Kevät on opintonsa päättävien, ammattiin valmistuvien ja tutkinnon suorittaneiden juhlan aikaa. Valmistuneet saavat ansaitsemansa todistukset ja valmistautuvat siirtymään jatko-opintoihin tai työelämään. Samalla nuori ottaa harppauksen kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä.

’Valmistunut’ on mielestäni aina ollut hieman hämmentävä termi. Miten henkilö voi tiettynä päivänä tulla valmiiksi? Siihen latautuu melkoisesti paineita. Toki ymmärrän, että tiettyyn tutkintoon kuuluvat opinnot valmistuvat ja koulu tulee päätökseen. Valmistutaan ylioppilaiksi, medianomeiksi ja maistereiksi. Valmiilla tutkinnolla on iso merkitys. Mutta oppiminen ei lopu koskaan.

Tutkintoon valmistuminen näyttäisi monessa kielessä perustuvan latinankieliseen sanaan ’gradus’. Valmiiksi tulemisen sijaan gradus tarkoittaa askelmaa tai astetta. Esimerkiksi englanniksi akateemisesti valmistuneesta henkilöstä käytetään nimitystä ’graduate’. Oikeastaan se kuvastaa suomalaista ’valmistunut’ -sanaa paljon paremmin sitä, miten koulunsa päättänyt on valmiiksi tulemisen sijaan ennemminkin siirtymässä elämässä tai uralla vain seuraavaan vaiheeseen.

Jatkuva oppiminen mahdollistajana

Joulukuussa 2022 julkaistiin kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia, joka kirkastaa korkeakoulujen tehtävää jatkuvassa oppimisessa (OKM 2022). Kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että 60 % työikäisistä aikuisista osallistuu vuosittain jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa on nuorille ja ei vielä tutkintoa suorittaneille kaksi hyvää uutista:

  • Ensinnäkin, jos jo tutkinnonsuorittaneet työelämässä olevat aikuiset löytävät osaamistarpeisiinsa vastaavaa koulutusta jatkuvan oppimisen kentältä, heidän ei tarvitse hakea osaamisensa täydentämiseen kokonaan uutta tutkintopaikkaa. Näin opiskelupaikkoja riittää enemmän ensikertalaisille ja voidaan saavuttaa myös kansallinen tavoite, että 50 % nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon.
  • Toisekseen jatkuvan oppimisen mahdollisuus voi huojentaa. On ihan ok, jos ei tiedä ja osaa kaikkea. Ei kukaan osaa. Globaalit haasteet tuovat eteemme sellaisia ongelmia ratkottaviksi, että niihin tarvitaan yhä uutta tietoa ja taitoa. Hyvän työnantajan tehtävä on paitsi tukea uuteen työhön perehdyttämisessä myös osaamisen kehittymisessä työuran aikana. Jatkuvan oppimisen uudistuksella pyritään luomaan selkeä jatkuvan oppimisen polku, joka mahdollistaa osaamisen kartuttamisen ja itsensä kehittämisen siis myös valmistumisen jälkeen.

Viime aikoina on noussut esille huoli nuorten väsymisestä, ahdistumisen lisääntymisestä, opintojen keskeyttämisestä ja työelämässä uupumisesta. Olisi hienoa, jos voisimme luoda yhdessä jatkuvaan oppimiseen kannustavaa ilmapiiriä, jossa siirryttäisiin liiallisesta suorituskeskeisyydestä kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvoinnin ymmärrystä.

Kohti uutta Opin.fi-palvelua

Jatkuvan oppimisen uudistus kannustaa myös korkeakouluja kehittämään jatkuvan oppimisen tarjontaa. Arviolta vuoden päästä keväällä 2025 valmistuu täysin uudenlainen digipalvelu Opin.fi, joka tulee kokoamaan kaikkien Suomen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa yhteen paikkaan (Digivisio 2030). Tämä luo niin vastavalmistuneille kuin pidempäänkin työelämässä oleville ainutlaatuisen paikan etsiä ja löytää erilaisia avoimia, tutkimusperustaisia, ajantasaisia ja joustavia koulutussisältöjä omiin tarpeisiin. Itselleen sopivaa koulutuspaikkaa pohtivat voivat puolestaan hakeutua Opin.fi:n kautta vaikkapa korkeakoulujen tutustumiskursseille ja saada sitä kautta näkymää koulutushaaveilleen.

Opin.fi-palvelu tulee kehittyessään tarjoamaan oppijalle mahdollisuuden pitää kirjaa omista koulutustiedoista ja kiinnostuksen kohteista. Se voi lisäksi suositella käyttäjälle sellaisia koulutuksia, mistä on itse ilmoittanut kiinnostuneensa, mutta toisaalta auttaa oppijaa myös valitsemaan työelämän kannalta relevantteja kokonaisuuksia. Kyse on omasta oppimisesta ja personoidun oppimispolun rakentamisesta.

Voi olla, että vastavalmistuttua ei hetkeen halua eikä edes jaksa ajatella edelleen kouluttautumista ja uuden oppimista. Mutta kannattaa laittaa Opin.fi jo korvan taakse. Sieltä voi löytyä jotain kiinnostavaa silloin kun sitä vähiten osaa odottaa.

Opin.fi-palvelu ei ole vielä valmis, mutta sitä kehitetään vaihe vaiheelta mahdollisimman oppijalähtöisesti. Palvelu ei varmastikaan ole lopullisen valmis vielä vuodenkaan päästä, vaan kehitystyö tulee jatkumaan edelleen – oppijoita varten. On todella mielenkiintoista seurata, miten palvelu tullaan ottamaan vastaan ja millaista tietoa sieltä tullaan saamaan korkeakoulujen koulutustarjonnan edelleen kehittämiseen. Ehkä Opin.fi voi tulevaisuudessa kertoa meille, millaista osaamista vastavalmistuneet korkeakoulutetut tarvitsevat valmistumisensa jälkeen, mihin osaamistarpeisiin on syytä reagoida nopeasti ja vastata esimerkiksi pienten osaamiskokonaisuuksien avulla.

Jatka rohkeasti eteenpäin

Hyvä valmistunut ja seuraavaan vaiheeseen siirtyvä, toivon, että olet saanut opinnoistasi parhaat mahdolliset valmiudet niin jatko-opintoihin ja työtehtäviin kuin muuhunkin elämään, ja että nämä valmiudet kantavat sinua pitkälle! Ole ylpeä siitä, mitä olet saavuttanut ja ole rohkeasti valmis seuraavaan vaiheeseen elämässäsi tai urallasi. Mutta älä pelkää, ei kukaan oleta sinun olevan valmis kaikkeen. Äläkä kuvittelekaan, että olisit täysin valmis. Suorittamiesi opintojen kautta olet hyvin valmistautunut ja varautunut eteen tulevien ongelmien ratkomiseen. Oppiminen ei kuitenkaan lopu tähän. Saat varmasti oppia vielä paljon.

Onnea, iloa ja menestystä oppimismatkasi seuraaviin vaiheisiin!

Kirjoittaja:

Minna ’t Lam
Kehittämispäällikkö, Oulun yliopisto
Digivisio 2030 muutoskoordinaattori ja Opin.fi-palvelun käyttöönoton projektipäällikkö

Lisätietoja:
Opetus ja kulttuuriministeriö (2022). Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi – Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030. https://okm.fi/documents/1410845/4392480/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf/22fd6ebf-1a3a-cdf3-b14d-4aa32bf2aaf0/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf?t=1670567296866.

Digivisio 2030 (2024). Opin.fi-palvelu. https://digivisio2030.fi/opin-fi/