Pohjoinen kädenjälkemme on globaali – tieteidenvälisellä yhteistyöllä uusia ratkaisuja kiperiin haasteisiin

Oulun yliopisto julkaisi helmikuussa päivitetyn strategiansa, jonka nimi on ”Pohjoinen kädenjälkemme on globaali”. Nimi kuvastaa hyvin toimintaamme, sillä globaalit haasteet viitoittavat niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteistyösuhteidemme toimintaa. Ihmiskunnan kiperiä kysymyksiä ratkotaan tieteidenvälisellä yhteistyöllä.

Strategiamme perustana on luoda uutta tietoa ja tarjota tutkimukseen perustuvaa koulutusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Koulutuksen ja huipputieteen toimiva yhteys varmistaa koulutustarjontamme uusiutumisen ja korkean laadun sekä sen, että tutkinto-ohjelmamme tuottavat osaamista työelämän tuleviin haasteisiin lähtökohtinaan globaali kestävyys ja vastuullisuus. Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä edistämään tutkimuksella ja koulutuksella YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Ratkaisujen tuottaminen ihmiskunnan globaaleihin haasteisiin edellyttää monitieteistä osaamista sekä tieteidenvälistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tiede luo ymmärrystä, tietoa ja osaamista sekä auttaa löytämään ratkaisuja nykyisiin ja vielä tunnistamattomiin ongelmiin. Tavoitteenamme on myös tunnistaa tulevaisuuden kannalta uusia keskeisiä tutkimusaiheita ja edistää niihin liittyvää monitieteistä tutkimusta.

Me Oulun yliopistossa rakennamme toivoa paremmasta tulevaisuudesta tuottamalla ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja biodiversiteetin turvaamiseen, selviytymiskykyisen ja turvallisen yhteiskunnan luomiseen, ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä digitalisaation, tekoälyn ja datan hyödyntämiseen ihmiskunnan palveluksessa. Monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä rakennamme uudenlaisen tavan, jolla voimme edistää työtä globaalihaasteiden parissa. Tätä työtä tukevat monitieteisen tutkimuksen keskukset.

Yliopistomme toiminnan myönteiset vaikutukset tulevaisuudelle – eli niin sanottu kädenjälki – syntyy tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta. Oulun yliopistolla on sen perustamisvaiheesta saakka ollut vahva ja toimiva yhteistyö kumppaniensa kanssa. Tähän kuuluvat niin yritykset, tutkimuslaitokset kuin julkishallinnon toimijat. Yliopistomme toimii pohjoisen alueen kehityksen veturina ja elinvoiman rakentajana yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa. Myös alumniverkostomme on laaja. Meiltä on tutkintonsa saanut jo yli 65 000 henkilöä, jotka uudistavat yhteiskuntaa työnsä kautta eri puolella Suomea ja maailmaa. Jokaisella alumni- ja sidosryhmäverkostomme jäsenellä on mahdollisuus uudistaa ja kehittää osaamista kanssamme niin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuuksien kuin henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen kautta.

Haluamme olla jatkossakin innostava ja haluttu opiskelu- ja työyhteisö, jonka toimintakulttuuri tukee ja kannustaa jokaista yhteisömme jäsentä menestymään tehtävissään. Tavoitteemme on, että jokainen voi hyvin ja kokee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi toimijaksi yhteisössämme. Globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää luovuutta, joka voi toteutua turvallisessa ja inspiroivassa ilmapiirissä ja ympäristössä. Kannustamme henkilöstöämme osallistumaan ja olemaan aktiivisia toimijoita. Olemme parhaillaan kokoamassa tiedot kaikista yliopistossa käynnissä olevista työryhmistä intraan yhteen paikkaan, jotta eri vaikuttamismahdollisuudet ovat kaikkien tiedossa.

Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston rehtori

Oulun yliopiston strategia