Oulun yliopiston strategia

Pohjoinen muuttaa maailmaa - kestävämpi, älykkäämpi, inhimillisempi

Me Oulun yliopistossa tuotamme osana kansainvälistä tiedeyhteisöä uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä koulutamme tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Olemme sitoutuneet edistämään tutkimuksellamme ja koulutuksellamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vahvuutemme

Oulun yliopiston erityinen vahvuus on tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan. Haluamme tutkimustulostemme ja osaamisemme olevan aktiivisessa käytössä. Digitaalisen tulevaisuuden luomisessa ja ymmärtämisessä olemme edelläkävijä.

Yliopistomme globaali vaikuttavuus perustuu tieteellisiin läpimurtoihin, uuteen teknologiaan ja maailmanluokan innovaatioihin. 60 000 meillä koulutuksen saanutta alumnia vaikuttavat akateemisesti sivistyneinä kansalaisina ja työntekijöinä eri puolilla maailmaa.

Tutkimuksemme hyödyttää ihmisiä kaikilla leveysasteilla, mutta yhtenä maailman pohjoisimmista kansainvälisistä tiedeyliopistoista tunnemme vastuumme arktisista kysymyksistä. Tunnemme vastuumme myös suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnista. Oulun yliopiston korkealaatuisen tutkimuksen ja koulutuksen varaan on kasvanut koko pohjoisimman Euroopan merkittävin tutkimus- ja innovaatiokeskittymä.

Oulun yliopisto on monitieteinen – tieteenalojamme ovat biotieteet, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketieteet, teknilliset tieteet ja arkkitehtuuri sekä tieto- ja sähkötekniikka.

Tiedettä arktisella asenteella

Sijaitsemme ihmiskunnan uuden kasvusuunnan, arktisen alueen äärellä. Pohjoisen vaativat olosuhteet ovat aina kannustaneet ihmisiä kekseliäisyyteen ja moni maailman muuttanut keksintö on täältä lähtöisin. Oulun yliopistossa teemme tiedettä arktisella asenteella.

Profiilialoillamme yllämme tieteen kansainväliseen kärkeen

Tieteellinen profiilimme rakentuu laaja-alaisen yliopiston vahvuuksien varaan.

Oulun yliopiston tutkimustoiminta on erikoistunut yhdeksälle profiilialalle.

Fokusalueet, profiilialat sekä strategiset kehitysohjelmat suuntaavat yliopiston kehitystä tulevina vuosina. Tutkimuksesta vastaavat kahdeksan tiedekuntamme tutkimusyksiköt. Fokusinstituutit Biocenter, Eudaimonia, Infotech ja Kvantum edistävät tiedekuntarajat ylittävää tutkimusyhteistyötä monitieteisillä fokusalueillamme. Arktista tutkimusta ja yhteistyöverkostoja koordinoi Thule-instituutti.

Oulun yliopiston tutkimus tukee arktista agendaa monialaisella asiantuntijuudellaan. Toimimme aktiivisesti arktiseen koulutuksen ja tutkimuksen liittyvissä yhteistyöverkostoissa. Kehitämme korkealuokkaisia tutkimusinfrastruktuureja ja niiden kokoamista laadukkaiksi palvelukokonaisuuksiksi. Koordinoimme useita infrastruktuureita Suomen tutkimusinfrastruktuurin tiekartassa ja vastaamme joidenkin eurooppalaisten infrastruktuurien koordinoinnista Suomessa.

Strategiset kehitysohjelmat

Teemme laadukasta ja vaikuttavaa tiedettä osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Edistämme vastuullista tutkimusta ja tiedon avointa hyödyntämistä. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Tähtäämme erinomaiseen opiskelijakokemukseen ja yliopistoyhteisöön, jota jokainen Oulun yliopistossa opiskellut tai työuraansa tehnyt haluaa suositella. Tavoitteemme on myös olla edelläkävijä koulutuksen ja työn tekemisen digitaalisessa murroksessa. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen.

TUTKIMUS

Korkeatasoinen vaikuttava tutkimus

KOULUTUS

Laadukas koulutus elämän eri tilanteisiin

INNOVAATIOT JA YRITTÄJYYS

Yrittäjähenkinen tutkimukseen pohjautuva innovaatioiden lähde

YHTEISÖ

Osaava, uudistuva, monimuotoinen ja kansainvälinen yhteisö

DIGITALISAATIO

Laadukas verkkokoulutustarjonta ja käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut

KAMPUKSET JA KESTÄVÄ KEHITYS

Innostava työ- ja opiskeluympäristö resurssitehokkailla, vihreillä kampuksilla

Yliopistoyhteisömme arvot

Luomme uutta

Kannamme vastuuta

Onnistumme yhdessä