Etiketti antaa suuntaviivat kestävälle vierailulle

Kuusamossa, Posiolla, Pudasjärvellä, Sallassa, Suomussalmella ja Taivalkoskella matkaileville suunnattu Matkailijan etiketti julkaistiin kesäkuussa. Kansallispuistojen maaksi (Land of National Parks, LoNP) kutsutun alueen ominaispiirteisiin pureutuva etiketti pyrkii edistämään kestävää matkailua osallistamalla myös matkailijat vastuulliseen toimintaan. Teksti- ja videomuotoisessa etiketissä otetaan huomioon säähän, turvallisuuteen, aktiviteetteihin, resursseihin, rauhaan ja hiljaisuuteen sekä paikallisuuteen liittyviä seikkoja.

Tiiviin yhteistyön tulos

Oulun yliopisto on ollut mukana Koillismaan matkailun kestävyyden kehittämisessä jo vuosien ajan. Yhteistyön myötä muun muassa alueen matkailuyrittäjät ovat saaneet oman kestävän matkailun oppaansa, ja kestävyystietoutta on tarjoiltu erilaisten seminaarien ja työpajojen muodossa alueen matkailutoimijoille. Kestävyydeltä putoaa kuitenkin pohja, mikäli kaikkia matkailun osapuolia ei saada mukaan toimiin kestävyyden edistämiseksi.

Alun perin ajatus matkailijoiden ohjeistamisesta tuli alueen matkailuyrittäjiltä: kestävästi toimiminen on monessa yrityksessä sydämen asia, mutta asiakkaiden käyttäytymisessä on toivomisen varaa. Osin käyttäytymiseen voi vaikuttaa asennoituminen matkailuun, sillä tutkimusten mukaan lomalla halutaan unohtaa arkeen kuuluvat asiat ja keskittyä nauttimiseen. Silloin kierrättäminen, veden säästö ja energian pihistely saattavat tuntua turhalta nipottamiselta. Toisaalta matkailijat ovat usein tietämättömiä paikallisista tavoista toimia kestävästi, minkä vuoksi ei osata toimia oikein. Lopputulema on sama, matkailijoiden käyttäytyminen saattaa vesittää muiden matkailutoimijoiden kestävyyden eteen tekemiä toimenpiteitä. LoNP-alueen yhteisistä ohjeista toivottiin osaratkaisua tähän pulmaan.

Osallistaminen ja yhteistyö ovat olleet etiketin luomisprosessin kantavia teemoja. Ohjeistus on luotu tiiviissä yhteistyössä yliopiston tutkijoiden ja Metsähallituksen sekä LoNP-alueen matkailutoimijoiden ja -yrittäjien kesken, jotka ovat päivittäin tekemisissä matkailijoiden kanssa. Etikettiä varten tehdyssä alkukartoituksessa selvitettiin alueen matkailualan yrittäjien näkemyksiä matkailijoiden toiminnasta, tiedoista ja taidoista kestävyyteen liittyen sekä pyydettiin ideoita ja toiveita etiketin toteutuksesta. Alkukartoituksen jälkeen etikettiä lähdettiin rakentamaan osallistavissa työpajoissa, joihin kutsuttiin mukaan LoNP-alueen matkailuyrittäjiä ja -toimijoita. Työpajoissa keskusteltiin ja päätettiin yhteistuumin muun muassa etiketin sisältöön, formaattiin ja kielivalikoimaan liittyvistä seikoista. Niiden perusteella Oulun yliopiston tutkijat kirjoittivat ohjeistuksesta luonnoksen, jota työpajojen osallistujat saivat vielä kommentoida. Nimi ”Matkailijan etiketti” on myös yhteisten keskusteluiden perua. Sekä työpajoissa että alkukartoituksessa vahvasti esiin noussutta ajatusta videomuotoisesta toteutuksesta lähdettiin edistämään tekstimuotoisen ohjeistuksen saatua lopullisen muotonsa.

Tärkeää asiaa rennolla otteella

Etiketin muotoilussa on pyritty rentoon ja innostavaan otteeseen. Taustalla on ajatus siitä, että myönteinen lähestymistapa kannustaa toimimaan kieltoja ja käskyjä tehokkaammin. Kun vierailija ymmärtää, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla – miksi vaikkapa poroja ei saa pysähtyä kuvaamaan keskelle autotietä – hänen on helpompi hyväksyä ehdotettu toimintamalli. On pidetty myös tärkeänä, että etiketti soveltuu monenlaiseen käyttöön ja laajalle kohderyhmälle. Sen sanoma on helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä videoiden ja kuvituksen avulla. Ajatus on, että perussanoma välittyisi hyvin myös pelkän kuvituksen kautta.

Etiketti on suunnattu erityisesti kansainvälisille matkailijoille, ja siitä on toteutettu kuusi eri kieliversiota, joissa on huomioitu LoNP-alueen tärkeimmät kansainväliset kohderyhmät. Vaikka etiketti on toteutettu erityisesti kansainvälisiä vierailijoita ajatellen, se soveltuu myös kotimaisten matkailijoiden opastamiseen. Tämä on tarpeen, sillä korona-ajan myötä kotimaisten matkailijoiden määrät alueella ovat olleet kasvussa ja LoNP on houkutellut uusia matkailijoita ja uudenlaisia kohderyhmiä. Ohjeistamisen tarve ja tärkeys on korostunut entisestään.

Videomuotoinen etiketti pyörii parhaillaan Metsähallituksen ja LoNP-alueen kohteiden sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa, ja sen löytää myös Metsähallituksen Youtube-kanavalta. Tällaiset sosiaalisen median väylät, kuten Instagram, ovat nykypäivänä tehokas keino saavuttaa matkakohteista kiinnostuneita. Jatkossa etiketti välittyy alueella vieraileville erityisesti yritysten kautta. Etikettimateriaalia voi liittää sosiaalisen median lisäksi yrityksen nettisivuille, siitä voi tulostaa yksittäisiä ohjeita huoneentauluiksi, tai videoita voi pyörittää vaikkapa näyttötauluissa. Käyttötapoja on monia. Tutkijaryhmämme voi tässä kohtaa huokaista hetken ja nauttia työnsä hedelmistä. Matkailijan etiketin kaltaisten ohjeistusten tehokkuudesta ja vaikutuksesta kestävyyteen on olemassa kuitenkin vain vähän tutkimustietoa. Siinä voisikin olla seuraava pähkinä purtavaksi.

Katso etikettivideo

Emmi Korhonen, FM, tutkija

Roosa Ridanpää, FM, tutkija

Kaarina Tervo-Kankare, FT, tutkijatohtori

Kirjoittajat työskentelevät maantieteen tutkimusyksikössä, Gateway to Land of National Parks -hankkeen parissa.