Dosentuurin hakeminen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa on jatkuva dosentuurin haku. Helmikuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn maaliskuun aikana ja elokuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn syyskuun aikana.

Dosentin arvo

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston henkilöstöasioiden toimivaltapäätöksen mukaisesti vararehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa. Dosentin arvo käännetään englanniksi sanoilla ”Title of Docent” ja tai nimen yhteydessä “Docent.”

Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetukseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla. Dosentuuri ei ole palkallinen työsuhde.

Dosentin arvon myöntäminen (pdf)

Lisätietoja

Lisätietoja dosentin arvon hakemiseen liittyvistä asioista voi kysyä tiedekunnan hallintotiimiltä sähköpostitse: kptk-mgmt@oulu.fi .