Esitysohjeet

Tiivistelmät ja tiivistelmien esitysohjeet

Teema

Vuoden 2022 Hoitotiedepäivien teemana on Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön. Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön teemassa korostuvat näyttöön perustuva terveydenhuolto asiakkaan, hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen näkökulmista. Tiivistelmäsi voi liittyä tieteelliseen tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen.

Ohjeet

Voit esitellä konferenssissa tutkimustasi tai kehittämishanketta joko suullisena esityksenä tai posterina. Olet saanut tiedot esityksesi muodosta sähköpostilla. Esitys voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Katso tarkemmat ohjeet esityksiin liittyen alta.

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että jokainen esittäjä on vastuussa itse oman esityksensä (esim. suullinen esitys/ e-posteri) mahdollisesta jakamisesta osallistujille ja ilmoittaa siitä sekä mahdollisesta jakamistavasta esityksensä alussa. Pyrittehän huomioimaan tekijänoikeudelliset sekä hyvän tieteellisen käytännön näkökulmat, mikäli jaatte konferenssin sisältöä sosiaalisessa mediassa.