Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopisto tarjoaa laadukasta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta Kontinkankaan hyvinvointikampuksella yliopistosairaalan ja Dentopoliksen välittömässä läheisyydessä. Myös Pohjois-Suomen keskussairaalat ja terveyskeskukset osallistuvat koulutukseen.
Mies pitelee kädessään korvalamppua. Mies on pukeutunut siniseen lääkärin työasuun.

Erikoislääkäri / erikoishammaslääkäri

Aloituspaikkoja

1-50 per erikoistumisala

Tutkintonimike

Erikoislääkäri
Erikoishammaslääkäri

Opintojen kesto

Vähintään 3-5 vuotta erikoistumisalasta riippuen

Hakuaika

Päähaku syyskuussa, lisähaku helmikuussa
Seuraava haku 30.8.-13.9.2024

Tutustu koulutuksiin

Opiskele erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi Oulussa

 • Opiskelet välittävässä ilmapiirissä kokeneiden erikoislääkärien ohjauksessa.
 • Oulun yliopisto on digitaalisuudessa edelläkävijä: käytössä ovat Oulussa kehitetyt Elsa-järjestelmä erikoislääkärikoulutukseen sekä Suomen paras Esko-potilastietojärjestelmä.
 • Pohjois-Suomessa erikoistuva pääsee osaksi tasavertaista, kollegiaalista työyhteisöä.
 • Koulutuspolku suunnitellaan yhdessä erikoislääkäriksi opiskelevan kanssa, ja työkokemusta hankitaan sekä yliopisto- että keskussairaalasta.
 • Pohjois-Suomessa on elämänlaatu kohdallaan. Edullinen asuminen Oulussa tai muilla sairaalapaikkakunnilla on yhdistelmä luontoa ja kaupunkikulttuuria, ja Lappikin on lähellä.

47

erikoislääkärialaa

9

erikoishammaslääkärialaa

Tervetuloa ammatilliseen jatkokoulutukseen Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on yksi maamme monipuolisimmista lääketieteen ja terveystieteiden tutkimus- ja koulutusyksiköistä ja sillä on kansainvälisesti vahva tutkimusprofiili.

Ammatilliseen jatkokoulutukseen kuuluvat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus. Näihin haetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyn päähaussa ja kevään lisähaussa.

Syksyn haussa täyttämättä jääneet aloituspaikat ovat haettavissa kevään lisähaussa. Yleislääketieteen hakukohteisiin ja osaan työterveyshuollon hakukohteista on kevään lisähaussa tarjolla myös uusia aloituspaikkoja.

Haluatko erikoislääkäriksi?

Erikoislääkärikoulutukseen voi hakeutua heti lääketieteen lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen.

Erikoistuva lääkäri työskentelee jaksoja sekä yliopisto- että keskussairaaloissa, joita Pohjois-Suomessa on Oulussa, Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Erikoistumisaloja on useita kymmeniä, joista suurin osa on jo peruskoulutuksesta tuttuja.

Mukana on myös pienempiä erikoisaloja, kuten munuaissairauksien hoitoon keskittyvä nefrologia tai laboratoriotyöhön ja -tutkimuksiin painottuva kliininen kemia. Suuremmissa koulutusyksiköissä, kuten sisätautien klinikassa, voi erikoistua esimerkiksi infektio- tai reumalääkäriksi.

Tutustu eri vaihtoehtoihin allaolevasta haitarista, jossa esitellään Oulun yliopistossa tarjolla olevat erikoislääkärikoulutuksen alat aakkosjärjestyksessä.

Haluatko erikoishammaslääkäriksi?

Erikoishammaslääkärin koulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Koulutus antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia erikoisalansa diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativaa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa yksilö- ja väestötasolla.

Erikoishammaslääkärikoulutettava saa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössään (55/2020, 2§).

Erikoishammaslääkärikoulutuksen vähimmäispituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on kolme vuotta, suu- ja leukakirugian koulutusohjelmassa vähintään viisi vuotta.

Oulun yliopistossa erikoishammaslääkärikoulutuksen alat ovat:

 • Hampaiston oikomishoito
 • Kariologia ja endodontia
 • Lasten hammashoito
 • Parodontologia
 • Protetiikka ja purentafysiologia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Suupatologia
 • Suuradiologia
 • Terveydenhuolto.

Näin haet ammatilliseen jatkokoulutukseen

Hakijat pisteytetään aluksi työkokemuksen ja tieteellisen kokemuksen perusteella. Alkupisteytyksessä menestyneet haastatellaan, ja opiskelijavalinta tehdään alkupisteiden ja haastattelupisteiden yhdistelmällä.

Erikoishammaslääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen hakuohjeet on koottu yhteen laaketieteelliset.fi -sivustolle. Tutustu valintaperusteisiin ja aloituspaikkamääriin alta.