Geotieteet

Geotieteiden opinnoissa Oulun yliopistossa yhdistyvät luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen.

Geotieteiden asiantuntijuus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan elämän edellytyksiin ja mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä haasteita.
Ihmisiä jonossa matkalla järvelle, joka on keskellä jäätikköä.

Tutustu geotieteisiin alana

Opiskele geotieteitä Oulun yliopistossa

  • Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista.
  • Työllistyt erinomaisesti ja voit verkostoitua alan teollisuuden kanssa jo opiskeluaikana.  
  • Saat laajan ja vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian työtehtäviin ja halutessasi kansainvälisen uran.  
  • Opetuksessa korostuvat arktisen ympäristön asettamat haasteet ja mahdollisuudet kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen.

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

35

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023
Yliopistojen avoimen väylän haku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

5 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Monitieteiset opinnot kestävän kehityksen periaatteita korostaen

Geotieteiden tutkinto antaa sinulle valmiudet osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Lisäksi saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin. 

Geologian asiantuntijana voit soveltaa osaamistasi ympäristöekologiseen suunnitteluun ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Opinnoissasi yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Pääset tutustumaan uusimpiin geologisiin ja geokemiallisiin tutkimusmenetelmiin.

Opinnot tarjoavat korkeatasoista ja kansainvälistä kaivannaisalojen ja geotieteiden opetusta alan huippuasiantuntijoiden tukemana.

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta ja kehitystä. Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luonnon ymmärtämiseen. 

4 200 €

mediaanipalkka

56 %

työllistynyt yritykseen

Teknillistieteellisten alojen osaajaksi

Monitieteellisissä opinnoissa pääset kartuttamaan myös matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja teknillistieteellisten alojen osaamista.

Opintojesi kandivaiheen jälkeen voit erikoistua taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan. 

Voit sijoittua tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin Suomessa ja ulkomailla.

Työtehtäväsi voivat liittyä tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • geologi
  • tutkija
  • erityisasiantuntija
  • ympäristöasiantuntija.
  • kaivoksen johtaja.

Tutustu geotieteiden opintosisältöihin

Löydät geotieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Ratkaisuja ympäristön haasteisiin?

Kasvaessasi geotieteiden asiantuntijaksi opit ymmärtämään muuttuvaa maapalloa, elämän edellytyksiä, uusimpia geotiedon käsittelytekniikoita, ihmisten terveyttä, maaperää sekä mineraalisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Tarvitsetko apua alan valintaan?