Lääketieteen tekniikka

Haluatko edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia teknologian avulla? Lääketieteen tekniikkaa ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetut laitteet ja sovellukset.

Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa saat erinomaisen pohjan suunnitella ihmisille terveysteknologiatuotteita ja digitaalisia terveyspalveluita osaksi heidän arkeaan.

Tutustu lääketieteen tekniikkaan alana

Opiskele lääketieteen tekniikkaa Oulussa

 • Saat monitieteisen, teoriaa ja käytäntöä yhdistävän diplomi-insinööritutkinnon, joka on yhdistelmä terveysteknologiassa sovellettavaa tieto-, mittaus-, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaa, kuvantamista sekä luonnontieteitä ja biolääketiedettä.
 • Tutkinto antaa sinulle ainutlaatuisen, kattavan osaamisen aina biomateriaaleista kokonaisiin terveydenhuollon palvelujärjestelmien teknologioihin asti. Opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
 • Oulussa voit valita kursseja laajasta valikoimasta ja hyödyntää valmiita yhteyksiä teknologia-alojen työnantajiin sekä tutkimusryhmiin.
 • Kolmantena vuonna voit suunnata opintojasi kiinnostuksesi mukaan lääketieteelliseen data-analyysiin, biomateriaaleihin ja lääketieteelliseen kuvantamiseen tai terveysteknologisten esineiden internetiin.
 • Pääset myös tutustumaan sairaalaympäristöön. Käytössäsi on muun muassa uusi lääketieteellisen kuvantamisen opetuslaboratorio.

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

40

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Opintojen kesto

3 + 2 vuotta

Opintojen laajuus

180 + 120 opintopistettä

Opetuskieli

Suomi
Maisterivaiheessa englanti

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Oulu on terveysteknologiasta kiinnostuneelle erinomainen valinta

Terveysteknologiassa keskeiset elektroniikka, mittaustekniikka, tietoliikennetekniikka sekä tekoäly ovat Oulun yliopistossa erittäin vahvoja koulutus- ja tutkimusaloja, ja niitä kehitetään yhdessä teknologiateollisuuden kanssa.

Lisäksi Oulun yliopistolla on pitkä kokemus biomateriaalien ja biomekaniikan sekä lääketieteellisen kuvantamisen tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä vahvat yhteydet sairaalaympäristöön. Tilat ja tutkimuslaitteet ovat Oulun yliopistossa erittäin korkeatasoisia.

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä. Esimerkiksi hyvinvointisormus Oura on kehitetty Oulussa. Toinen hyvä esimerkki on Polar Electron kehittämät sykemittarit.

Terveysteknologiayritysten kehittämien teknologioiden lisäksi sinulle kasvaa vahva ymmärrys myös siitä, miten teknologiaa hyödynnetään lääketieteessä osana terveydenhoitoa sairaalaympäristössä ja tutkimuslaboratorioissa esimerkiksi aivotutkimuksessa uusine kuvantamismenetelmineen.

Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.

5 300 €

mediaanipalkka

3

suuntautumisvaihtoehtoa

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutus diplomi-insinööriksi

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma sisältää paljon kokeellista käytännön harjoittelua laboratorioissa ja nojaa ratkaisukeskeiseen oppimiseen. Tarvittavan teoreettisen tiedon lisäksi kurssivalikoimassa on runsaasti soveltavaa, reaalimaailman ongelmien ratkaisua teknologian avulla. Opiskelijat saavat osaamista uusimmista menetelmistä, työkaluista ja teknologioista.

Opinnoissasi perehdyt kattavasti lääketieteen tekniikan eri osa-alueisiin:

 • ihmisen anatomia ja fysiologia
 • tekoäly lääketieteessä
 • biomekaniikka ja biomateriaalit
 • lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi
 • lääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely
 • terveysteknologian sovellukset
 • terveydenhuollon tietojärjestelmät ja mobiilisovellukset
 • koneoppiminen, syväoppiminen ja laajojen data-aineistojen analysointi
 • lääketieteellisiin laitteisiin liittyvät säädökset
 • lääketieteellinen elektroniikka
 • lääketieteellinen fysiikka ja kuvantaminen
 • lääketieteelliset sensoriteknologiat
 • lääketieteelliset ohjelmistot
 • sädehoito
 • tutkimusmenetelmät
 • langattomat mittaukset ja verkot.

Syvennä osaamistasi opintosuunnissa ja valinnaisilla opinnoilla

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa voit valita opintosuuntasi vapaasti.

Lääketieteellisen data-analyysin syventymiskohteessa saat laajan osaamisen tekoälyn, koneoppimisen, signaalinkäsittelyn ja ohjelmoinnin alalla.

Biolääketieteelliset materiaalit ja kuvantaminen antavat valmiudet tutkijanuralle sekä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi lääketieteellisen kuvantamisen ja fysiikan, biomekaniikan ja -materiaalien sekä sädehoidon alalla.

Terveysteknologisten esineiden internet -suuntautumisvaihtoehdossa pääset keskittymään sensoreihin, ohjelmistoihin ja langattomiin teknologioihin.

Tutkinto-ohjelmassa on myös yli 10 valinnaista opintokokonaisuutta, joiden avulla voit syventää tai laajentaa tietämystäsi esimerkiksi datatieteestä ja konenäöstä, ohjelmistokehityksestä, lääketieteellisistä mittauslaitteista ja antureista, tietoliikenneverkoista, kyberturvallisuudesta tai yrittäjyydestä.

Maisterivaiheessa opiskelet pääosin englanniksi kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ja pääset osallistumaan tutkimusprojekteihin.

Tutustu lääketieteen tekniikan opintosisältöihin

Löydät lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Terveysteknologian osaajaksi eri toimialoille

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään.

Valmistumisen jälkeen voit hyödyntää asiantuntemustasi erilaisissa lääketieteen tekniikan suunnittelu- ja kehitystehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Valtaosa työllistyy alan teollisuuteen, mutta myös ura tutkijana, terveydenhuoltosektorilla tai julkishallinnossa on mahdollinen.

Työurasi voi suuntautua esimerkiksi näille toimialoille ja tehtäviin:

 • Tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri terveysteknologian alalla
 • Datatieteilijä
 • Sairaalainsinööri
 • Tutkija yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Väitöskirjatutkija
 • Opetustehtävät korkeakouluissa
 • Yrityskonsultti
 • Virkamiesura julkishallinnossa laadunvarmistukseen, laadunhallintaan tai turvamääräyksiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Miksi lääketieteen tekniikkaa Oulussa?

Oulun yliopisto on tarjonnut laadukasta lääketieteen tekniikan koulutusta jo yli kaksi vuosikymmentä ja ollut tutkimuksen kautta aktiivisesti mukana toimialan kehityksessä Suomessa ja kansainvälisesti.