Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio (Mittlab)

Mittlab tarjoaa kattavat puitteet monipuoliseen lääketieteellisen kuvantamisen opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan. Laboratorio perustettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa projektissa vuonna 2021 ja se on osa OuluHealth Labs -ympäristöä.

Laboratorio

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio (Mittlab) on ympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen lääketieteellisen kuvantamisen opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoiminnan oppilaitoksille, tutkimusyksiköille ja yrityksille. Laboratorio vahvistaa Oulun asemaa kansallisesti tarjoamalla yhden infrastruktuurin, joka palvelee monipuolisesti tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten tarpeita. Laboratorio perustettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa projektissa vuonna 2021 ja tilamme sijaitsevat Oulun yliopistollisen sairaalan vanhoissa sädehoidon tiloissa.

Laboratorion fyysisiä ja virtuaalisia työkaluja hyödynnetään monipuolisesti lääketieteen tekniikan, fysiikan ja säteilysuojelun opetuksessa Oulun yliopistossa sekä röntgen- ja sairaanhoitajien koulutuksessa Oulun ammattikorkeakoulussa. Laboratorio tarjoaa myös muille toimijoille ja yrityksille mahdollisuuden uusien prototyyppien ja laitteiden testaukseen sairaalaympäristön kaltaisissa tiloissa ja näin edesauttaa tuotteiden kaupallistamista.

Laboratorion fyysinen laitteisto koostuu mammografia-, kartiokeilatomografia-, tietokonetomografia- ja natiiviröntgenkuvauslaitteista, sekä kokeellisesta röntgentomografiakuvausyksiköstä. Käytössä on myös sädehoitoyksikön varalaitteena toimiva lineaarikiihdytin. Kuvantamislaitteiden lisäksi käytettävissä on laaja valikoima fantomeita ja säteilymittareita.

Laboratorion virtuaaliset työkalut sisältävät 360° - virtuaaliympäristöjä sekä virtuaalisia kuvantamislaitteita eri kuvausmodaliteetteihin. Näistä ensimmäisiä voidaan hyödyntää sekä potilas- että opetustyössä, koska käytettävissä on ympäristöjä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta suunnitelluilla sisällöillä. Jälkimmäisiä voidaan hyödyntää opetuksessa havainnollistamaan käytännönläheisesti kuvantamismenetelmien toimintaa sekä kuvanmuodostukseen ja -laatuun liittyviä tekijöitä. Lisäksi käytettävissä on virtuaalinen anatomiaympäristö, joka mahdollistaa radiologisen anatomian opiskelun kolmiulotteisesti ja todentuntuisesti.

Tarkemmat kuvaukset laboratorion fyysisistä ja virtuaalisista työkaluista löytyvät laboratorion englanninkielisiltä sivuilta. Pääset niille vaihtamalla sivun yläreunasta kieleksi EN.

Yhteystiedot